Przystąpienie | Interpretacje podatkowe

Przystąpienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przystąpienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do umowy kredytowej i zwolnienia z długu
Fragment:
W związku z przystąpieniem do umowy kredytowej, Wnioskodawca nie rości sobie żadnych praw do nieruchomości, nie otrzyma On z tego tytułu wynagrodzenia ani nie osiągnie z tego tytułu żadnych innych korzyści majątkowych. Po zwolnieniu Wnioskodawcy z długu, zaciągniętego na skutek przystąpienia do umowy kredytowej, kredyt nie zostanie umorzony i będzie dalej spłacany przez kredytobiorców. Przystąpienie do długu przez Wnioskodawcę nie oznacza zwolnienia z długu wskazanych dotychczasowych kredytobiorców. Jedynymi właścicielami nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, po spłacie kredytu pozostaną kredytobiorcy (widnieją oni jako właściciele w księdze wieczystej). Wskazać należy, że przystąpienie do długu jest jedną z form osobowego zabezpieczenia transakcji finansowych stosowaną przez instytucje bankowe. Jego cechą charakterystyczną jest to, że powoduje przekształcenie po stronie dłużniczej stosunku zobowiązaniowego. W jego następstwie, do pierwotnego dłużnika przystępuje nowy, jako dłużnik solidarny. Oznacza to, że osoba przystępująca do długu (kredytu) nie odpowiada za niego jak za cudze zobowiązanie, lecz dług staje się jego własnym. Przystąpienie do długu powoduje zatem, zwiększenie liczby podmiotów zobowiązanych do świadczenia wobec wierzyciela (np.
2015
19
cze

Istota:
Jaki skutek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla podatnika fakt zawarcia umowy o przystąpieniu do długu pomiędzy nim oraz dotychczasowym dłużnikiem i Przystępującym do długu?
Fragment:
Przyjąć zatem należy, iż przystąpienie do długu przez osobę trzecią jest dla wierzyciela podatkowo obojętne i nie rodzi dla niego żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób w razie przystapienia do spółki jawnej można skorzystać z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym ?
Fragment:
Urzędzie przystąpienie do spółki jawnej X i nie złożył pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.Natomiast z Pana pisma z dnia 11.10.2004 r. wynika, że spółka do której Pan przystąpił działa i uzyskuje przychody. Mając na uwadze powyższe, jest Pan zobowiązany opodatkować przychody osiągane w 2004 roku z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (PIT-5), tj. według skali podatkowej.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.