Przygotowanie produkcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przygotowanie produkcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy koszty poniesione w wydziale bezpośrednio produkcyjnym oraz w wydziale pomocniczym przed datą rozpoczęcia produkcji, Spółka winna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu ich poniesienia.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.11.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty poniesione w wydziale bezpośrednio produkcyjnym oraz w wydziale pomocniczym przed datą rozpoczęcia produkcji, Spółka winna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu ich poniesienia, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka powstała w lipcu 2005r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja (...)