Przygotowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przygotowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty związane z przygotowaniem i emisją akcji stanowią koszt podatkowy?

Fragment:

(...) w opisanym stanie faktycznym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie stanowią kosztów podatkowych wydatki, co prawda nie wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, ale związane z przysporzeniami nie uważanymi za przychód przez ustawodawcę (art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy). Konsekwencją takiego uregulowania jest przyjęcie, iż wydatki takie jak: koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki); koszty doradztwa prawnego i finansowego; koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego); koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe); koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa; koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby Oferty Publicznej; koszty promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla prowadzonych usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu posiłków z zakupionych produktów i sprzedaży gotowych posiłków firmie, która z kolei sprzedaje je klientom?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 146 ust. 1, pkt 2c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 40 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika : O H, z dnia 02.05.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 11.05.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla prowadzonych usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu posiłków z zakupionych produktów i sprzedaży gotowych (...)