Przygotowanie | Interpretacje podatkowe

Przygotowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przygotowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszty związane z przygotowaniem i emisją akcji stanowią koszt podatkowy?
Fragment:
(...) w opisanym stanie faktycznym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie stanowią kosztów podatkowych wydatki, co prawda nie wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, ale związane z przysporzeniami nie uważanymi za przychód przez ustawodawcę (art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy). Konsekwencją takiego uregulowania jest przyjęcie, iż wydatki takie jak: koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki); koszty doradztwa prawnego i finansowego; koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego); koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe); koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa; koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby Oferty Publicznej; koszty promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla prowadzonych usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu posiłków z zakupionych produktów i sprzedaży gotowych posiłków firmie, która z kolei sprzedaje je klientom?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 146 ust. 1, pkt 2c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 40 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika : O H, z dnia 02.05.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 11.05.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla prowadzonych usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu posiłków z zakupionych produktów i sprzedaży gotowych (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.