Przychody ze wspólnego źródła | Interpretacje podatkowe

Przychody ze wspólnego źródła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody ze wspólnego źródła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykonania usługi. W dniu 24.10.2005 r. doszło do poszerzenia składu osobowego spółki oraz do zmiany proporcji udziałów wspólników. W nowej sytuacji spółki cywilnej /po 24.10.2005 r./, po wykonaniu usługi, został zafakturowany przychód, a to oznacza, że przychód powinien być rozliczony na nowych udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu. Należy zaznaczyć, że koszty uzyskania w związku z uzyskanym przychodem były ponoszone przed dniem 24.10.2005 r., stąd nowi udziałowcy uzyskali przychód, nie ponosząc kosztów. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego i o rozstrzygnięcie problemu, którzy udziałowcy powinni (...)
2011
1
kwi

Istota:
W piśmie z dnia 10 maja 2004 roku podatnicy zwrócili się z zapytaniem, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez oboje małżonków (w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej) mogą ustalić dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych udział procentowy w przychodach inny aniżeli po 50 %? Podatnicy wyrazili pogląd, iż taka możliwość istnieje, nie podając uzasadnienia swojego stanowiska. Dodatkowo na podstawie dokumentów znajdujących się w dyspozycji organu podatkowego ustalono, iż dochody z w/w działalności podatników opodatkowane są na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz, że podatnicy nie zawierali w związku z prowadzoną wspólnie w/w działalnością gospodarczą umowy spółki.
Fragment:
(...) Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak wynika z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zdaniem organu podatkowego w/w działalność gospodarcza podatników jest wspólnym przedsięwzięciem w rozumieniu cytowanego przepisu. Z analizy przepisów Kodeksu rodzinnego i (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.