Przychody w naturze | Interpretacje podatkowe

Przychody w naturze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychody w naturze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy fakt nieodpłatnego otrzymania gruntu rolnego od Skarbu Państwa na cele związane z zalesianiem stanowi przychód stanowiący podstawę opodatkowania?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia br. (wpłynął w dniu 23 kwietnia br.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych gruntu otrzymanego od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na cele związane z zalesianiem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia br. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do treści art. 14a § 2 zd. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zapłata za kontrakty z dotacji otrzymanych przez inny podmiot stanowi dla Spółki świadczenie nieodpłatne lub przychody w naturze, o których mowa w art. 12 ust.1 updop?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest organizatorem koncertów jazzowych w ramach festiwalu. Dotychczas Spółka otrzymywała na ten cel dotacje za pośrednictwem Fundacji wspierającej tego typu działania artystyczne. Zawierała również kontrakty z artystami, które opłacała z otrzymanych funduszy. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dotacje z budżetu gminy przyznane na pokrycie honorariów artystów muszą być rozdysponowane wyłącznie przez otrzymującą je Fundację. Fundacja zawiera (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu przyznawane autorom egzemplarze autorskie?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. Nr 1950/Ks/2004, uzupełnione pismem z dnia 30.09.2004 r., dotyczące opodatkowania, przyznawanych autorom egzemplarzy autorskich informuje, iż zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały wyczerpująco wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku bądź od których zaniechano poboru podatku. Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 z poz. 176 ze zm.) nie zawiera zwolnienia od podatku dochodów osiąganych przez autorów z tytułu otrzymanych od wydawnictwa egzemplarzy autorskich. Dlatego też dochód uzyskany z (...)
2011
1
lut

Istota:
W jakiej wartości należy przyjąć wartość przychodu w naturze do opodatkowania brutto czy też netto, która cena jest ceną rynkową?
Fragment:
(...) art. 13 i 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze , z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Przychody w naturze to przysporzenia majątkowe w postaci rzeczy lub praw uzyskanych przez podatnika nieodpłatnie albo za częściową odpłatnością. Do ustalenia wartości przychodów w naturze ma zastosowanie art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wartość przychodów w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.