Przychód z tytułu przedawnienia roszczeń | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód z tytułu przedawnienia roszczeń. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód z tytułu umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań u dłużnika -osoby fizycznej prowadzącej działalność powstaje w momencie zaliczenia przedawnionej należności w koszty operacyjne wierzyciela?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2005 r. G. z/s w Gdańsku (data wpływu do tut. Urzędu: 31.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 02 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w sprawie: obowiązki Zarządu jako wierzyciela, w związku z przedawnieniem, przysługujących mu wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, roszczeń z tytułu umowy dzierżawy maszyn, stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE G., dalej: Zarząd, (...)