Przewóz (transport) zwłok | Interpretacje podatkowe

Przewóz (transport) zwłok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz (transport) zwłok. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku z tytułu sprowadzenia z zagranicy do kraju zwłok pracownika Spółki, który zmarł będąc na delegacji służbowej we Francji.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.06. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 24.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę sprowadzenia zwłok z Francji pracownika będącego w podróży służbowej we Francji, zgodnie z otrzymana faktura VAT.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie, biorac pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawiauznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usługi transportu zwłok i szczątków ludzkich?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2003 r., data wpływu 19.09.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31.12.2004 r., czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Świadczone przez Podatnika usługi transportu zwłok i szczątków ludzkich figurują w wykazie czynności zwolnionych podmiotowo pod pozycją 42, tj. "Usługi pogrzebowe i pokrewne". W związku z powyższym w tym zakresie nie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę przewozu trumny ze zwłokami do grobu na wózku (karawanie) ?
Fragment:
(...) Usługa przewozu trumny ze zwłokami wózkiem - karawanem, również na zlecenie firm pogrzebowych, jest zakwalifikowana jako PKWiU 93.03.11 i jest opodatkowana wg stawki 7% (poz.160 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz.535). (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla świadczenia usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.), jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób, informuje, jak niżej: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Według poz. 112 załącznika nr 3 - j.w. usługi o symbolu PKWiU ex 60.23, czyli usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - z wyłączeniem usług dorożek konnych oraz przewozów z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej (PKWiU 60.23.13) są opodatkowane stawką 7%. Z pisma Spółki wynika, iż przedmiotem usługi (...)
2011
1
lut

Istota:
Do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury do Zakładu Medycyny Sądowej i jaką należy stosować stawkę VAT ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2004r. złożone w dniu 12.07.2004r., uzupełnione 03.09.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w XXXXXX do Zakładu Medycyny Sądowej w XXXXXX - wykonywanych w ramach prowadzonych usług pogrzebowych i jaką należy stosować stawkę VAT - uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535/ opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.