Przewóz okazjonalny | Interpretacje podatkowe

Przewóz okazjonalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz okazjonalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zasadność zakupu kasy fiskalnej oraz sposobu wystawiania paragonów fiskalnych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2006 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik od dnia 21.09.2006 r. zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i zgodnie z poleceniem ewidencjonować za pomocy kasy fiskalnej. W dniu 19.09.2006 r. Podatnik zgłosił wybór formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% oraz rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej. Podatnik (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik wnosi o udzielenie informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów okazjonalnych osób na terenie krajów Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) Z pisma podatnika wynika, iż przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług polegających na okazjonalnym przewozie osób autokarem na terenie Polski i państw Unii Europejskiej. Podatnik wnosi o udzielenie szeregu informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów okazjonalnych osób na terenie krajów Unii Europejskiej Dla wewnątrzwspólnotowego transportu osób ustawodawca nie przewidział szczególnych regulacji w zakresie ustalania miejsca ich świadczenia. Oznacza to, że zastosowanie ma reguła ogólna przewidziana w art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), czyli miejscem opodatkowania usług transportu osób jest miejsce, gdzie się transport odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zatem przewoźnik musi rozliczyć VAT w każdym kraju, przez który (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.