Przewóz okazjonalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz okazjonalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zasadność zakupu kasy fiskalnej oraz sposobu wystawiania paragonów fiskalnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2006 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik od dnia 21.09.2006 r. zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i zgodnie z poleceniem ewidencjonować za pomocy kasy fiskalnej. W dniu 19.09.2006 r. Podatnik zgłosił wybór formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% oraz rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej. Podatnik (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik wnosi o udzielenie informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów okazjonalnych osób na terenie krajów Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) Z pisma podatnika wynika, iż przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług polegających na okazjonalnym przewozie osób autokarem na terenie Polski i państw Unii Europejskiej. Podatnik wnosi o udzielenie szeregu informacji dot. dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sposobu rejestracji dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT w zakresie przewozów okazjonalnych osób na terenie krajów Unii Europejskiej Dla wewnątrzwspólnotowego transportu osób ustawodawca nie przewidział szczególnych regulacji w zakresie ustalania miejsca ich świadczenia. Oznacza to, że zastosowanie ma reguła ogólna przewidziana w art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), czyli miejscem opodatkowania usług transportu osób jest miejsce, gdzie się transport odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zatem przewoźnik musi rozliczyć VAT w każdym kraju, przez który (...)