Przewóz międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz międzynarodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawkę VAT należy stosować dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu osób? Jak należy rozliczać podatek VAT w poszczególnych krajach członkowskich?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania: 1) Jaką stawkę VAT należy stosować dla usługi transportu osób w ruchu okazjonalnym przy zarobkowym przewozie osób autokarami zarejestrowanymi w Polsce wykonującymi usługi poza terytorium naszego kraju w krajach członkowskich UE. 2) Jak należy rozliczać podatek VAT w poszczególnych krajach członkowskich, do kogo się zwrócić o nadanie nr identyfikacji podatkowej i jaki jest sposób rozliczenia3)Czy wystawiona przez nas faktura VAT ma być podzielona na odcinki wg krajów przejazdu z zachowaniem przejechanych kilometrów i rozliczona według stawki otrzymanej od zleceniodawcy. Jeżeli tak, to czy kwota umieszczona na naszej fakturze ma być kwotą netto czy może brutto , co wpisać w rubryce stawka VAT i jakiego symbolu SWW/KWiU użyć.4)Czy poniesione przez nas koszty w krajach UE mają (...)

2011
1
sty

Istota:

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pasażerskiego transportu lądowego.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pasażerskiego transportu lądowego oraz transportu lądowego rozkładowego opodatkowane są w kraju stawką 7%. W świetle regulacji art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, za międzynarodowy transport pasażerski , opodatkowany stawką O%, uznaje się transport osób pomiędzy Polską a innymi państwami Wspólnoty oraz krajami spoza Wspólnoty, z wyłączeniem transportu drogowego . Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług transportu osób, określenie miejsca opodatkowania tych usług odbywa się zgodnie z zasadą wynikającą z art. 27 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, zgodnie z którą (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wykonując usługę międzynarodowego przewozu rzeczy i osób podatnik ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29-01-2004 r. (data wpływu 30-01-2004 r.) uzupełnione w dniu 17-02-2004 r. - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach z dnia 6-02-2004 r. - o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie – Naczelnik tut. Urzędu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W 2004 roku chciałby Pan prowadzić towarowy (...)