Przewóz międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Przewóz międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz międzynarodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaka stawkę VAT należy stosować dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu osób? Jak należy rozliczać podatek VAT w poszczególnych krajach członkowskich?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania: 1) Jaką stawkę VAT należy stosować dla usługi transportu osób w ruchu okazjonalnym przy zarobkowym przewozie osób autokarami zarejestrowanymi w Polsce wykonującymi usługi poza terytorium naszego kraju w krajach członkowskich UE. 2) Jak należy rozliczać podatek VAT w poszczególnych krajach członkowskich, do kogo się zwrócić o nadanie nr identyfikacji podatkowej i jaki jest sposób rozliczenia3)Czy wystawiona przez nas faktura VAT ma być podzielona na odcinki wg krajów przejazdu z zachowaniem przejechanych kilometrów i rozliczona według stawki otrzymanej od zleceniodawcy. Jeżeli tak, to czy kwota umieszczona na naszej fakturze ma być kwotą netto czy może brutto , co wpisać w rubryce stawka VAT i jakiego symbolu SWW/KWiU użyć.4)Czy poniesione przez nas koszty w krajach UE mają (...)
2011
1
lut

Istota:
Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pasażerskiego transportu lądowego.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004 r., uprzejmie informuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pasażerskiego transportu lądowego oraz transportu lądowego rozkładowego opodatkowane są w kraju stawką 7%. W świetle regulacji art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, za międzynarodowy transport pasażerski , opodatkowany stawką O%, uznaje się transport osób pomiędzy Polską a innymi państwami Wspólnoty oraz krajami spoza Wspólnoty, z wyłączeniem transportu drogowego . Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług transportu osób, określenie miejsca opodatkowania tych usług odbywa się zgodnie z zasadą wynikającą z art. 27 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, zgodnie z którą (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy wykonując usługę międzynarodowego przewozu rzeczy i osób podatnik ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29-01-2004 r. (data wpływu 30-01-2004 r.) uzupełnione w dniu 17-02-2004 r. - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach z dnia 6-02-2004 r. - o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie – Naczelnik tut. Urzędu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W 2004 roku chciałby Pan prowadzić towarowy (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.