Przewóz krajowy | Interpretacje podatkowe

Przewóz krajowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz krajowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata i prowizja w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i międzynarodowe ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. zapytania w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT do opłaty pobieranej bezpośrednio od klienta za wystawienie biletu lotniczego na przeloty krajowe i międzynarodowe oraz pobieranej prowizji. Podatnik w opisanym stanie faktycznym przedstawił system wynagradzania agentów, który oparty jest na dwóch elementach: agencyjnej prowizji oraz trasaction fee, czyli opłacie za wystawienie biletu pobieranej bezpośrednio od klienta, którą należy jego zdaniem – klasyfikować pod symbolem PKWiU-63.30.12. - usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług przewozowych dla pasażerów indywidualnych, wykonywane na telefoniczne zamówienia, poza rozkładem jazdy, winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących po przekroczeniu kwoty 20.000 zł?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik zamierza świadczyć usługi przewozowe pasażerów indywidualnych samochodem osobowym – BUS na podstawie otrzymanej licencji na krajowy transport drogowy osób. Zdaniem podatnika przychody z powyższych usług winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących po przekroczeniu kwoty 20.000 zł., gdyż usługi transportowe będą wykonywane na telefoniczne zamówienia, poza rozkładem jazdy i nie mogą być traktowane jako komunikacja miejska i podmiejska. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Do opisanego (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?
Fragment:
(...) W związku z pismem złożonym w dniu 28.01.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 7 % dla usług świadczonych na podstawie umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze związanych ze świadczeniem usług w zakresie turystyki oraz sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób kolejami, taborem samochodowym, wodnym i lotniczym oraz środkami (...)
2011
1
sty

Istota:
W jaki sposób z dniem 01.05.2004 r. należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług towarowego transportu krajowego i międzynarodowego, jak również jakie będą obowiązywać zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z ww. usługami.
Fragment:
(...) Zgodnie z obowiązującymi od 1 maja 2004 r. przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy). W kwestii natomiast dotyczącej opodatkowania usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch państw członkowskich, znajdują zastosowanie przepisy art. 28 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, z których wynika, że miejscem świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 28 ust. 1). Z kolei ust. 3 art. 28 powołanej ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.