Przewód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewód. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lut

Istota:

Czy dla czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 jak również w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 wykonywanych zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 1 litera c Prawa budowlanego można zastosować obniżoną do 8% stawkę podatku VAT?

Fragment:

U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czyszczenia przewodów kominowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czyszczenia przewodów kominowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie stawki podatku VAT dla wydawania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych, okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenia przewodów kominowych. Od roku 1990 Zainteresowany prowadzi Zakład Kominiarski i jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegają na: wydawaniu opinii o stanie technicznym przewodów kominowych po sprawdzeniu wentylacji nawiewu i wywiewu, okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych po sprawdzeniu podłączeń i kratek wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2 jak również w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2 czyszczeniu przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2 jak również w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2 .