Przetwórstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwórstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa warzyw. Przetwórstwo polega na kiszeniu kapusty i ogórków pochodzących z własnej uprawy. Pytanie: czy w sytuacji dokonania przez podatnika zakupu ogórków świeźych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, które następnie poddane zostaną kiszeniu podatnik traci przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w zakresie tej transakcji, czy też dalsza sprzedaż ogórków kiszonych pochodzących z własnej uprawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, według ustalonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 3. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjować tylko przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić,iż przetwórstwo warzyw prowadzone przez Pana nie mieści się w definicji działalności rolniczej zawartej w art.2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je traktować jako działalność gospodarczą, z której dochody korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 71 w/w ustawy. W związku z powyższym sprzedając w ramach działalności gospodarczej przetworzone w wyżej wymieniony sposób wyłącznie produkty pochodzące z własnej uprawy, uzyskany (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować prz sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu 15.20.70-00.00 PKWiU?

Fragment:

(...) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), na pisemne zapytanie z dnia 10.05.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że spółka dokonuje sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu PKWiU 15.20.17-00.00. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dokonując sprzedaży ww. towaru? Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują zastosowaniem stawki VAT w wysokości 3 %. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 5 (...)