Przetwarzanie odpadów (recykling) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie odpadów (recykling). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy pozyskane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1-3 ustawy o pdop?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 02 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy otrzymywane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
sty

Istota:

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki stanowi gromadzenie, przetwarzanie, utylizacja oraz recykling odpadów papieru i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Wykorzystanie w/w odpadów w tej Spółce jest pierwszą częscią procesu technologicznego składającego się z następujących faz: oczyszczania, sortowania, rozdrabniania i belowania.W wyniku zastosowanego wyżej procesu produkcyjnego Spółka otrzymuje pełnowartościowy surowiec wtórny. Proces technologiczny jest kontynuowany u producenta papieru, który w efekcie wyprodukuje papier i tekturę z tych odpadów. W związku z powyższym, czy Spółka dokonująca pierwszej fazy procesu technologicznego, tj. wyprodukuje pełnowartościowy surowiec wtórny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 17.10.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie informuje : Art. 21 ust. 1 pkt. 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 2003r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 146) stanowi, iż wolna od podatku dochodowego jest część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadków zużytych w procesie produkcji. Art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) określa, iż odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr1 do ustawy, których (...)