Przetwarzanie odpadów (recykling) | Interpretacje podatkowe

Przetwarzanie odpadów (recykling) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie odpadów (recykling). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pozyskane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1-3 ustawy o pdop?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 02 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy otrzymywane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
maj

Istota:
Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki stanowi gromadzenie, przetwarzanie, utylizacja oraz recykling odpadów papieru i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Wykorzystanie w/w odpadów w tej Spółce jest pierwszą częscią procesu technologicznego składającego się z następujących faz: oczyszczania, sortowania, rozdrabniania i belowania.W wyniku zastosowanego wyżej procesu produkcyjnego Spółka otrzymuje pełnowartościowy surowiec wtórny. Proces technologiczny jest kontynuowany u producenta papieru, który w efekcie wyprodukuje papier i tekturę z tych odpadów. W związku z powyższym, czy Spółka dokonująca pierwszej fazy procesu technologicznego, tj. wyprodukuje pełnowartościowy surowiec wtórny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 17.10.2003 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie informuje : Art. 21 ust. 1 pkt. 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 2003r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 146) stanowi, iż wolna od podatku dochodowego jest część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadków zużytych w procesie produkcji. Art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) określa, iż odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr1 do ustawy, których (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.