Przetwarzanie | Interpretacje podatkowe

Przetwarzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miejscem świadczenia usług przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń świadczonych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
Fragment:
(...) podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczone przez oddział usługi mają charakter niematerialny oraz są ukierunkowane na gromadzenie i przetwarzanie danych, niezbędnych do opracowania wyników badania klinicznego. Istotą usług świadczonych przez oddział jest dostarczenie zebranych informacji zlecającemu odnośnie działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania środków farmakologicznych. Zadaniem oddziału jest zbieranie, przetwarzanie, gromadzenie danych w trakcie prowadzenia badań klinicznych. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że usługi te podlegają opodatkowaniu, w kraju, w którym nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania. Reasumując, przy uwzględnieniu istoty i charakteru świadczonych przez oddział usług na rzecz kontrahentów posiadających siedzibę w państwie trzecim, polegających na zbieraniu danych, planowaniu badań, monitorowania i gromadzenia wyników oraz przekazywaniu (...)
2011
1
sie

Istota:
Mamy do czynienia z wyrobami z zapłaconą akcyzą, w związku z dokonanym importem, co wynika z przepisu § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 89, poz. 849) w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. Jest to wyłącznie konfekcjonowanie, a w tym przypadku z treści § 2 tego rozporządzenia wynika, że nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku produkcji lub przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, jeżeli kwota należnej akcyzy jest równa lub niższa od kwoty uprzednio zapłaconej akcyzy. W związku z tym, że Wnioskująca Spółka nie będzie przetwarzać ani produkować nowych produktów - ma zamiar jedynie pakować papierosy w opakowania zbiorcze po 200 szt - twierdzenie Wnioskodawcy, iż dokonuje przetworzenia produktu i w związku z powyższym staje się producentem towaru, co pozwoli na otwarcie składu podatkowego jest nieprawidło
Fragment:
(...) lub magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W powstałej sytuacji faktycznej Wnioskujący będzie dokonywał pakowania towaru w opakowania zbiorcze po 10 paczek uznając, iż jest to przetwarzanie. Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera ogólnych definicji czynności, które z mocy prawa muszą wykonywać podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Pojęcie produkcji, przetwarzania nie zostało zdefiniowane. W opinii tutejszego organu przez przetwarzanie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego, w świetle ustawy o podatku akcyzowym, należy rozumieć ogół procesów technologicznych, jakim podano ten wyrób, w wyniku których otrzymano inny wyrób akcyzowy zharmonizowany. Podmiot, dokonujący konfekcjonowania wyrobów, nie może więc ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Reasumując, mamy do czynienia z wyrobami z zapłaconą akcyzą, w związku z dokonanym importem, co wynika z przepisu § 17 ust. 1 (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.