Przetwarzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przetwarzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Miejscem świadczenia usług przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń świadczonych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

Fragment:

(...) podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczone przez oddział usługi mają charakter niematerialny oraz są ukierunkowane na gromadzenie i przetwarzanie danych, niezbędnych do opracowania wyników badania klinicznego. Istotą usług świadczonych przez oddział jest dostarczenie zebranych informacji zlecającemu odnośnie działania, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania środków farmakologicznych. Zadaniem oddziału jest zbieranie, przetwarzanie, gromadzenie danych w trakcie prowadzenia badań klinicznych. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że usługi te podlegają opodatkowaniu, w kraju, w którym nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania. Reasumując, przy uwzględnieniu istoty i charakteru świadczonych przez oddział usług na rzecz kontrahentów posiadających siedzibę w państwie trzecim, polegających na zbieraniu danych, planowaniu badań, monitorowania i gromadzenia wyników oraz przekazywaniu (...)

2011
1
cze

Istota:

Mamy do czynienia z wyrobami z zapłaconą akcyzą, w związku z dokonanym importem, co wynika z przepisu § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 89, poz. 849) w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. Jest to wyłącznie konfekcjonowanie, a w tym przypadku z treści § 2 tego rozporządzenia wynika, że nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku produkcji lub przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, jeżeli kwota należnej akcyzy jest równa lub niższa od kwoty uprzednio zapłaconej akcyzy. W związku z tym, że Wnioskująca Spółka nie będzie przetwarzać ani produkować nowych produktów - ma zamiar jedynie pakować papierosy w opakowania zbiorcze po 200 szt - twierdzenie Wnioskodawcy, iż dokonuje przetworzenia produktu i w związku z powyższym staje się producentem towaru, co pozwoli na otwarcie składu podatkowego jest nieprawidło

Fragment:

(...) lub magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W powstałej sytuacji faktycznej Wnioskujący będzie dokonywał pakowania towaru w opakowania zbiorcze po 10 paczek uznając, iż jest to przetwarzanie. Ustawa o podatku akcyzowym nie zawiera ogólnych definicji czynności, które z mocy prawa muszą wykonywać podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Pojęcie produkcji, przetwarzania nie zostało zdefiniowane. W opinii tutejszego organu przez przetwarzanie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego, w świetle ustawy o podatku akcyzowym, należy rozumieć ogół procesów technologicznych, jakim podano ten wyrób, w wyniku których otrzymano inny wyrób akcyzowy zharmonizowany. Podmiot, dokonujący konfekcjonowania wyrobów, nie może więc ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Reasumując, mamy do czynienia z wyrobami z zapłaconą akcyzą, w związku z dokonanym importem, co wynika z przepisu § 17 ust. 1 (...)