Przesunięcie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przesunięcie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie przesunięcia towarów z działalności produkcyjnej do działalności rolniczej prowadzonych przez tą samą osobę fizyczną, czynnego podatnika podatku VAT

Fragment:

(...) tj. z Fermy Drobiu i Centrum Drobiarskiego. Cała działalność tj. Ferma Drobiu i Centrum Drobiarskie prowadzone są pod tym samym numerem NIP i tym samym numerem REGON. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż paszy z „Centrum” na „Fermę” jest dostawą i świadczeniem usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy, czy też jest to przesunięcie towarów pomiędzy zakładami tego samego podatnika i w związku z tym operacja ta nie powinna być ewidencjonowana w rejestrach VAT sprzedaży i zakupu... W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, sprzedaż (przekazywanie) paszy z „Centrum” na „Fermę” nie jest sensu stricte sprzedażą, a przesunięciem towarów pomiędzy zakładami tego samego płatnika. Nie można w związku z tym uznawać tej operacji za dostawę towarów i usług. Z tego względu na dokonywanie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka w przedstawionym stanie faktycznym poprawnie postępuje?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 16.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 22.08.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 01.09.2005, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny został opisany we wniosku w następujący sposób: podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż samochodów. W celu realizacji swojej działalności Spółka dokonuje zakupów samochodów m.in. z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponieważ nabywane samochody są dla niej towarem, należny podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu naliczany jest w oparciu o wystawianą przez Spółkę łączną (...)