Przesłanki wznowienia postępowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przesłanki wznowienia postępowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Przepisy art. 130-132 Ordynacji podatkowej nie wyłączają od ponownego prowadzenia sprawy pracownika, który uczestniczył w wydaniu uchylonej przez organ odwoławczy decyzji. Widocznie sam ustawodawca uznał, że ponowne prowadzenie sprawy przez tego samego pracownika nie budzi wątpliwości co do jego bezstronności.

Fragment:

(...) - Ordynacja podatkowa, polegające na uznaniu zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 września 2004 r., Nr PPII4407-106/BŻ/04, jako odpowiadającej przepisom prawa decyzji organu podatkowego II instancji, mimo iż utrzymana w mocy tą decyzją, decyzja Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 21 maja 2004 r., Nr UKS.DS.I/10-431-751/11-1/00/04, dotknięta była nieważnością, opisaną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji, z powodu istnienia przesłanki wznowienia postępowania opisanej w art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji. II. art. 134 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z: art. 121 § 1, art. 122, art. 125 § 1, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191, art. 192 i art. 210 § 1 pkt 6 i oraz § 4 Ordynacji, polegające na uznaniu zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, jako odpowiadającej przepisom prawa, mimo, że: 1. decyzja ta nietrafnie uznała, że postępowanie kontrolne (...)