Przerwanie biegu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Przerwanie biegu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerwanie biegu przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 70 § 4 każde zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia i jest on liczony na nowo, czy też bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowanie tylko pierwszego środka egzekucyjnego, a termin przedawnienia biegnie od dnia następnego, w którym go zastosowano, nawet w przypadku zastosowania kolejnego środka egzekucyjnego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisu art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. W (...)
2011
1
sie

Istota:
1. Art. 145 § 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowił,że Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
2. Dokonanie czyności egzekucyjnej, o której podatnik (dłużnik) został powiadomiony, jest faktem prawotwórczym. Zgodnie bowiem z art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) powoduje przerwanie biegu przedawnienia z konsekwencjami z art. 70 § 4 tej ustawy.
Fragment:
(...) o niej podatnika, a nie data tego powiadomienia. W rozpoznawanej sprawie kwestią niesporną i zgodną z cytowanym art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej było, iż termin przedawnienia zobowiązania podatkowego skarżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1997 upływał w dniu 31 grudnia 2003 r. Decyzja organu II instancji została zaś doręczona stronie dopiero w dniu 5 stycznia 2004 r., prawidłowość więc jej wydania była zależna od tego, czy faktycznie zaistniało przerwanie biegu przedawnienia. Najwyraźniej przewidując tę okoliczność Dyrektor występował w dniu 23 grudnia 2003 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu z prośbą o informację, czy zaszły przesłanki przerwania bądź zawieszenia biegu przedawnienia. Jednakże odpowiedź na te zapytanie Dyrektor otrzymał dopiero 29 grudnia, a więc po dniu 27 grudnia, w którym upływał wyznaczony stronie termin do zapoznania się z aktami sprawy. Strona nie miała możliwości (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.