Przeróbki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeróbki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Stan faktyczny:Podmiot, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Do świadczenia usług wykorzystuje pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu do najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – spełniające wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku VAT. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności o dodatkowe trasy, podmiot zamierza dokonać zakupu samochodu ciężarowego spełniającego wymogi art. 86 ust. 4. pkt 1 ustawy o VAT, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy. Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z art. 86 ust. 5 i 5a, podmiot planuje odliczyć podatek VAT naliczony od zakupu w/w samochodu, który będzie zawarty w fakturze VAT.W dalszej kolejności podmiot dokona przeróbki samochodu ciężarowego na pojazd samochody konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy) przed upływem 12 m-cy od otrzymania faktury.Stanowisko Pytającego:Nie ma tu zastosowania przepis art. 86 ust. 5c, a tym samym korekta podatku naliczonego. Faktem jest, że zmiany samochodu ciężarowego od którego podmiot odlicza VAT naliczony nastąpią w ciągu 12 m-cy, ale również na pojazd samochodowy od którego również przysługiwało by odliczenie podatku naliczonego w 100%.

Fragment:

(...) o podatek naliczony przy zakupie samochodu który spełniał wymogi art. 86 ust.4 pkt 1 ustawy (co zostało udokumentowane zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy), przed upływem 12 miesięcy od otrzymania faktury, dokona przeróbki przedmiotowego pojazdu w taki sposób, że spełnia on wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy (tj. nie spełnia wymogów o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy), jest objęty dyspozycją normy art. 86 ust. 5c ustawy. Mając na uwadze to, iż pojazd po dokonaniu przeróbki będzie spełniać wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy, a tym samym nadal będzie objęty wyłączeniem o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, należy uznać że korekta o której mowa w art. 86 ust. 5c ustawy, nie będzie miała wpływu na wysokość podatku naliczonego (wysokość kwoty o którą podatnik koryguje podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian wyniesie 0zł.). (...)