Przeróbki | Interpretacje podatkowe

Przeróbki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeróbki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stan faktyczny:Podmiot, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Do świadczenia usług wykorzystuje pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu do najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – spełniające wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku VAT. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności o dodatkowe trasy, podmiot zamierza dokonać zakupu samochodu ciężarowego spełniającego wymogi art. 86 ust. 4. pkt 1 ustawy o VAT, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy. Po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z art. 86 ust. 5 i 5a, podmiot planuje odliczyć podatek VAT naliczony od zakupu w/w samochodu, który będzie zawarty w fakturze VAT.W dalszej kolejności podmiot dokona przeróbki samochodu ciężarowego na pojazd samochody konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy) przed upływem 12 m-cy od otrzymania faktury.Stanowisko Pytającego:Nie ma tu zastosowania przepis art. 86 ust. 5c, a tym samym korekta podatku naliczonego. Faktem jest, że zmiany samochodu ciężarowego od którego podmiot odlicza VAT naliczony nastąpią w ciągu 12 m-cy, ale również na pojazd samochodowy od którego również przysługiwało by odliczenie podatku naliczonego w 100%.
Fragment:
(...) o podatek naliczony przy zakupie samochodu który spełniał wymogi art. 86 ust.4 pkt 1 ustawy (co zostało udokumentowane zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy), przed upływem 12 miesięcy od otrzymania faktury, dokona przeróbki przedmiotowego pojazdu w taki sposób, że spełnia on wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy (tj. nie spełnia wymogów o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy), jest objęty dyspozycją normy art. 86 ust. 5c ustawy. Mając na uwadze to, iż pojazd po dokonaniu przeróbki będzie spełniać wymogi art. 86 ust. 4 pkt 6 ustawy, a tym samym nadal będzie objęty wyłączeniem o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, należy uznać że korekta o której mowa w art. 86 ust. 5c ustawy, nie będzie miała wpływu na wysokość podatku naliczonego (wysokość kwoty o którą podatnik koryguje podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian wyniesie 0zł.). (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przeróbki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.