Przerób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerób. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w stosunku do dostaw dokonywanych na terenie naszego kraju na rzecz kontrahenta niemieckiego, który korzysta z usług obróbki mięsa dokonywanych przez podmiot polski można zastosować stawkę 0% oraz czy dokumentem wystarczającym dla potwierdzenia wywozu po przerobie może być oświadczenie firmy-córki wykonującej przerób na podstawie zawartego porozumienia kooperacyjnego

Fragment:

(...) były w ten sposób, że faktury rozliczane były w całości przelewem bankowym, bądź gotówką w kasie. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w stosunku do dostaw dokonywanych na terenie naszego kraju na rzecz kontrahenta niemieckiego, który korzysta z usług obróbki mięsa dokonywanych przez podmiot polski można zastosować stawkę 0% oraz czy dokumentem wystarczającym dla potwierdzenia wywozu po przerobie może być oświadczenie firmy-córki wykonującej przerób na podstawie zawartego porozumienia kooperacyjnego... Zdaniem Wnioskodawcy w stosunku do dostaw dokonanych na terenie kraju na rzecz kontrahenta niemieckiego, który korzysta z usług firmy-córki w zakresie „przerobu mięsa” można zastosować stawkę 0% - zgodnie z § 7a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Według Wnioskodawcy otrzymane oświadczenie firmy-córki spełnia wymóg warunków określonych w ust. 2 pkt 5 ww. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonywana sprzedaż pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego produktów roślinnych ( ogórki i kapusta ) przerobionych sposobem przemysłowym ( przerób polega na kiszeniu, paczkowaniu w woreczki foliowe i zamykaniu próżniowym przy użyciu maszyny próżniowej ) jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art.21 ust.1 pkt 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) w stanie nieprzetworzonym ( naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, warzywnicza i sadownicza, hodowla zwierząt itp. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 71 cytowanej wyżej ustawy ,wolne od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt i obróbce poubojowej tych zwierząt , w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Działania polegające na poddaniu produktów suszeniu, czy kiszeniu, jeżeli produkty te pozostaną nadal w stanie nieprzetworzonym ( naturalnym) nie wykraczają poza zakres działalności rolniczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym. Stwierdzić należy także, iż z punktu widzenia (...)