Przerachowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przerachowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość przerachowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc na poczet zobowiązań podatkowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2005 roku (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 24.08.2005 roku), uzupełniony w dniu 24.10.2005r. i 21.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości przeksięgowania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc na poczet podatku dochodowego podlegającego zapłacie w danym miesiącujest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24.08.2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek podatnika z dnia 20.08.2005r., uzupełniony w dniu 24.10.2005r. i 21.11.2001r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)