Przepływ | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepływ. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

Brak opodatkowania przepływów finansowych wynikających z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego przepływy finansowe wynikające z uregulowania/ Rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK z tytułu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, które będą realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi, pozostaną neutralne dla celów VAT, tj. nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego przepływy finansowe wynikające z uregulowania/ Rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK z tytułu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, które będą realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi, pozostaną neutralne dla celów VAT, tj. nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakres opodatkowania podatkiem VAT Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: „ VAT ”) został określony przez ustawodawcę w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem, czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT są: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.