Przepisy wspólnotowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepisy wspólnotowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od nabycia paliwa do napędu samochodów osobowych, użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, wykorzystywanych do działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 207 § 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... r., wniesionego przez „N.” Sp. z o.o., NIP: ..., z siedzibą w W., reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana ..., na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 14.09.2007 r. nr 1472/RPP1/443-312/07/JLE w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia - odmówić zmiany albo uchylenia w/w postanowienia organu pierwszej instancji UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia ... r. spółka „N.” Sp. z o.o. wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od nabycia paliwa do napędu samochodów osobowych, będących własnością spółki, wykorzystywanych do działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 207 § 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... r., wniesionego przez „R.” , NIP:..., z siedzibą w W., reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana ..., na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 14.09.2007 r. nr 1472/RPP1/443-334/07/JLE w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia - odmówić zmiany albo uchylenia w/w postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia ...r. „R.” wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja (...)