Przepisy intertemporalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przepisy intertemporalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy opisaną dostawę można uznać za wewnątrzwspólnotową, a jeśli tak to kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Fragment:

(...) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 czerwca 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 14 czerwca 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w powołanym wyżej wniosku, dnia 29 kwietnia 2004r. Spółka odebrała w Anglii za pośrednictwem swojego przewoźnika towar zafakturowany przez dostawcę firmę ... w kwietniu 2004r. Towar przekroczył polską granicę oraz został przekazany Spółce w maju br. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę ..., dostawa ta zostanie rozliczona jako wewnątrzwspólnotowa. Nadmienia się również, że firma ... jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W związku z powyższą sytuacją Spółka zwróciła się z zapytaniem do tut. (...)