Przeliczanie wartości importu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeliczanie wartości importu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku importu towarów kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczać na złote po kursie celnym.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku importu towarów kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczać na złote po kursie celnym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona w ramach prowadzonej działalności dokonuje importu towarów, w tym maszyn, urządzeń i półproduktów niezbędnych do produkcji. Import w/w towarów dokumentowany jest fakturą i dokumentem celnym SAD, przy czym kurs z dokumentu celnego różni się od średniego kursu NBP z dnia dokonania odprawy (...)