Przelew bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przelew bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 i posiadanych dowodów na przekazanie darowizny przez Wnioskodawczynię (tj. umowy zawartej wyłącznie między Wnioskodawczynią, a obdarowanym oraz przekazaniem darowizny z osobistego konta Wnioskodawczyni), fakt pojawienia się imienia i nazwiska współmałżonka Wnioskodawczyni w przelewie może kwestionować, iż to Wnioskodawczyni jest darczyńcą i wskazywać na to, że także małżonek stał się przez ten fakt darczyńcą?

Fragment:

(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok, Wnioskodawczyni odliczyła od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy, darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej 5,85% dochodu. Kwota ta została wpisana w pozycji 139 PIT-36. Małżonek Wnioskodawczyni nie odliczał darowizny. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. W celu udokumentowania przekazanej darowizny, Wnioskodawczyni posiada: umowę darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią, a obdarowanym; przelew bankowy, wykonany z konta należącego do Wnioskodawczyni na konto obdarowanego, w tytule przelewu wpisano: „darowizna na cele kultu religijnego E. J. – M. i M. M.”. Celem umieszczenia w tytule przelewu nazwisk Wnioskodawczyni i jej małżonka była referencja do wspólnego zeznania podatkowego. Wymienione osoby nie zostały określone jako darczyńcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 i posiadanych dowodów na przekazanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zakup w 2006r. mieszkania finansowanego kredytem bankowym i udokumentowanie tego faktu fakturami ze spóldzielni na przelewane z banku transze, uprawnia do zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r. uzupełnionego pismem z dnia 12.02.2007r. złożonego przez Pana xxx o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji pytając, czy zakup w 2006r. mieszkanie finansowanego kredytem bankowym i udokumentowanie tego faktu fakturami ze spółdzielni na przelewane z banku transze uprawnia go do zwolnienia z podatku od sprzedanego wcześniej mieszkania. Zdaniem podatnika spełnił on warunki uprawniające do skorzysta (...)