Przelew bankowy | Interpretacje podatkowe

Przelew bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przelew bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 i posiadanych dowodów na przekazanie darowizny przez Wnioskodawczynię (tj. umowy zawartej wyłącznie między Wnioskodawczynią, a obdarowanym oraz przekazaniem darowizny z osobistego konta Wnioskodawczyni), fakt pojawienia się imienia i nazwiska współmałżonka Wnioskodawczyni w przelewie może kwestionować, iż to Wnioskodawczyni jest darczyńcą i wskazywać na to, że także małżonek stał się przez ten fakt darczyńcą?
Fragment:
(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok, Wnioskodawczyni odliczyła od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy, darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej 5,85% dochodu. Kwota ta została wpisana w pozycji 139 PIT-36. Małżonek Wnioskodawczyni nie odliczał darowizny. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. W celu udokumentowania przekazanej darowizny, Wnioskodawczyni posiada: umowę darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią, a obdarowanym; przelew bankowy, wykonany z konta należącego do Wnioskodawczyni na konto obdarowanego, w tytule przelewu wpisano: „darowizna na cele kultu religijnego E. J. – M. i M. M.”. Celem umieszczenia w tytule przelewu nazwisk Wnioskodawczyni i jej małżonka była referencja do wspólnego zeznania podatkowego. Wymienione osoby nie zostały określone jako darczyńcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 9 i posiadanych dowodów na przekazanie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zakup w 2006r. mieszkania finansowanego kredytem bankowym i udokumentowanie tego faktu fakturami ze spóldzielni na przelewane z banku transze, uprawnia do zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r. uzupełnionego pismem z dnia 12.02.2007r. złożonego przez Pana xxx o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji pytając, czy zakup w 2006r. mieszkanie finansowanego kredytem bankowym i udokumentowanie tego faktu fakturami ze spółdzielni na przelewane z banku transze uprawnia go do zwolnienia z podatku od sprzedanego wcześniej mieszkania. Zdaniem podatnika spełnił on warunki uprawniające do skorzysta (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.