Przekształcenie z mocy prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcenie z mocy prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka, która powstała z przekształcenia działalności dwojga małżonków i posiadając NIP VAT UE, może dokonywać rozliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na zasadzie określonej w art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku VAT tj. w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia podatku?

Fragment:

(...) Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 30 listopada 2005r. wobec obowiązku wynikającego z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) została zawiązana spółka cywilna pod nazwa Fabryka Mebli W K s.c. Wspólnikami tej spółki zostali właściciele Zakładu Produkcji Mebli "W" małżonkowie B i Z. Do przedmiotowej spółki został wniesiony na pokrycie udziałów wkład w postaci całego przedsiębiorstwa prowadzonego przez wymienionych. Spółka prowadzi działalność przy wykorzystaniu tych samych składników majątku jako sukcesor praw i obowiązków wynikających z przepisów art. 93 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zmianami). Nowopowstałej Spółce Urząd Skarbowy w Kępnie nadał Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) a dla potrzeb transakcji (...)