Przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

1. Czy kwotę wpłaconą do kasy spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 176 000 zł Wnioskodawca może zaliczyć na poczet kosztów związanych z nabyciem prawa do ww. lokalu i tym samym, czy może On o tę kwotę pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
2. Czyli, czy wpłata gotówkowa w kasie spółdzielni mieszkaniowej na pokrycie wkładu mieszkaniowego może być zaliczona jako koszt związany z nabyciem lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2011 r. (data wpływu 2 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.) oraz poprzez uiszczenie brakującej opłaty w dniu 20 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
sie

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2009r. (data wpływu 20 lipca 2009r.) uzupełnionego pismem z dnia 14 września 2009r. (data wpływu 18 września 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 przekształcenia prawa lokatorskiego ustanowionego po 30 kwietnia 2004r. w prawo odrębnej własności.

Fragment:

(...) ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 4 kwietnia 2008 r. znak: ILPP1/443-48/08-2/HW przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekształcenia prawa lokatorskiego ustanowionego po 30 kwietnia 2004 r. w prawo odrębnej własności w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE (...)

2011
1
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
lip

Istota:

Zastosowania przepisów art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do planowanych czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, którego pierwsze zasiedlenie i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed dniem 1 maja 2004r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2008r. oraz pismem z dnia 9 kwietnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania przepisów art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do planowanych czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, którego pierwsze zasiedlenie i ustanowienie (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności gdy pierwsze ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2009 r. (data wpływu 5 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 27 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 27 (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z powyższym winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług kwota należna z tytułu przekształcenia, pomniejszona o kwotę należnego podatku?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2009r. (data wpływu 2 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2009 (data wpływu 14 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2009r. został złożony ww. wniosek, (...)

2011
1
lip

Istota:

W zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2008r. (data wpływu 17 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
lip

Istota:

W zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008r. (data wpływu 09 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)