Przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności | Interpretacje podatkowe

Przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy kwotę wpłaconą do kasy spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 176 000 zł Wnioskodawca może zaliczyć na poczet kosztów związanych z nabyciem prawa do ww. lokalu i tym samym, czy może On o tę kwotę pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
2. Czyli, czy wpłata gotówkowa w kasie spółdzielni mieszkaniowej na pokrycie wkładu mieszkaniowego może być zaliczona jako koszt związany z nabyciem lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2011 r. (data wpływu 2 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.) oraz poprzez uiszczenie brakującej opłaty w dniu 20 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
paź

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2009r. (data wpływu 20 lipca 2009r.) uzupełnionego pismem z dnia 14 września 2009r. (data wpływu 18 września 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
sie

Istota:
Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 przekształcenia prawa lokatorskiego ustanowionego po 30 kwietnia 2004r. w prawo odrębnej własności.
Fragment:
(...) ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 4 kwietnia 2008 r. znak: ILPP1/443-48/08-2/HW przez działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekształcenia prawa lokatorskiego ustanowionego po 30 kwietnia 2004 r. w prawo odrębnej własności w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE (...)
2011
1
sie

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)
2011
1
lip

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 27 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)
2011
1
lip

Istota:
Zastosowania przepisów art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do planowanych czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, którego pierwsze zasiedlenie i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce przed dniem 1 maja 2004r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2008r. oraz pismem z dnia 9 kwietnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania przepisów art. 153 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do planowanych czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, którego pierwsze zasiedlenie i ustanowienie (...)
2011
1
lip

Istota:
Opodatkowanie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności gdy pierwsze ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 1 maja 2004 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2009 r. (data wpływu 5 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 27 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 27 (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w związku z powyższym winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług kwota należna z tytułu przekształcenia, pomniejszona o kwotę należnego podatku?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2009r. (data wpływu 2 marca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2009 (data wpływu 14 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2009r. został złożony ww. wniosek, (...)
2011
1
lip

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2008r. (data wpływu 17 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
lip

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008r. (data wpływu 09 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 09 stycznia 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.