Przekroczenie granicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekroczenie granicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Jaka jest data powstania przychodu w sytuacji, gdy fakturę eksportową wystawiono w grudniu 2003 r., a potwierdzenie przez organ celny wywozu przedmiotu eksportu na dokumencie SAD nastąpło w styczniu 2004 r.

Fragment:

(...) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem podatnika. Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Spółka wystawiła fakturę VAT eksportową za usługi uszlachetniania w dniu 17.12.2003 r., Potwierdzenie przez organ celny wywozu przedmiotu eksportu na dokumencie SAD ma datę 03.01.2004 r. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w styczniu 2004 r. Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe. Dopiero nowelizacja ustawy o podatku dochodowym na 2004 r. dokonała zmiany, zrezygnowano z przepisu art. 12 ust. 3b dotyczącego daty powstania przychodów należnych w odniesieniu do eksportu, gdzie za (...)