Przekazanie sprawy | Interpretacje podatkowe

Przekazanie sprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie sprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Po przekazaniu akt sprawy wraz z odwołaniem organowi odwoławczemu organ I instancji nie jest władny podejmować czynności w sprawie zawisłej w postępowaniu odwoławczym, w tym sprostować oczywistą omyłkę. Przeszkoda taka istnieje niezależnie od tego, że przepis art. 215 ustawy - Ordynacja podatkowa nie określa granic czasowych, w których można sprostować błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę w wydanej decyzji.
Fragment:
(...) tożsamy z zarzutami podniesionymi w odwołaniu. Edward S. złożył skargę na powyższe postanowienie do Sądu, zarzucając naruszenie przepisu art. 368 pkt 1 i pkt 4 k.p.a. polegające na błędnej wykładni tych przepisów oraz sprzeczności istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału. W związku z tym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy izbie Skarbowej w Rzeszowie do ponownego rozpoznania. Dodatkowo w skardze wniesiono o utrzymanie karty podatkowej na 2002 r. w kwocie 520 zł miesięcznie, gdyż skarżący nie zalega z opłatą z tytułu karty podatkowej, a żona jego w tym okresie nie prowadziła działalności gospodarczej z powodu urodzenia dziecka. W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w Rzeszowie wniosła o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu, nadto naprowadzając, że (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.