Przekazanie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekazanie rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W 2001 roku zakupiłem samochód ciężarowy, który wykorzystywany był w prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie zamierzam, zgodnie ze stosownymi przepisami, zmienić przeznaczenie tego samochodu z "ciężarowy" na "osobowy" oraz przenieść własność na siebie. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy sposobu opodatkowania tej zamiany. W mojej opinii, zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej na własne potrzeby podatnika, winna być opodatkowana jak sprzedaż samochodu osobie trzeciej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego we wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał Pan zakupiony w 2001 r. samochód, który został wprowadzony do wykazu środków trwałych. W chwili obecnej zamierza Pan, zgodnie ze stosownymi przepisami, zmienić przeznaczenie samochodu z „ciężarowego” na „osobowy”. Rozważa Pan przeniesienie własności przedmiotowego samochodu na siebie.Pana zdaniem zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego jako (...)