0113-KDIPT1-3.4012.267.2017.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) w zakresie pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

... Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji produktów spożywczych (słodyczy). Spółka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Na rynku polskim Spółka prowadzi sprzedaż produktu pod nazwą ... - jest to zdrowa alternatywa słodyczy dla dzieci, w postaci cukierków do żucia wytwarzanych z soków owocowych. Porcja ... może stanowić jedną z pięciu zalecanych dla dzieci porcji warzyw i owoców dziennie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy pragną sprawowania kontroli na ilością słodyczy spożywanych przez dzieci, produkty sprzedawane są w niewielkich opakowaniach - saszetkach o gramaturze od 6 do 18 gramów.

Spółka podejmuje szereg działań promocyjno-reklamowych mających na celu:

 • budowanie świadomości marki wśród konsumentów poprzez zwiększenie rozpoznawalności swoich produktów,
 • umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie wolumeny sprzedaży.

W związku z faktem, że produkty dystrybuowane przez Spółkę kierowane są głównie do dzieci. Spółka prowadzi akcję marketingową w ramach której w przypadku dokonania zakupu produktów Spółki, klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe towary o niskiej wartości (tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł) (dalej: „gadżety”). Gadżety obejmują w szczególności gumowe zabawki, żetony do kolekcjonowania, pieczątki, pisaki, zabawki logiczne, itp.

Produkty dystrybuowane w ramach przedmiotowej akcji promocyjnej obejmują słodycze w kolorowych opakowaniach wykorzystujących motywy popularnych bohaterów dziecięcych filmów, bajek i komiksów, jak np.: ..., ..., księżniczki .... Ma to na celu dostosowanie produktu do preferencji młodego odbiorcy by zwiększyć jego atrakcyjność.

W ramach akcji promocyjnej sprzedawane są następujące produkty:

 1. ... przekąski i niespodzianki - Zestaw składa się z odkręcanego pojemnika o owalnym kształcie, w środku którego znajduje się żeton do kolekcjonowania, gumowa zabawka z przyssawką oraz saszetka ... o pojemności 6 gramów. Zestaw występuje w wersji m. in. z następującymi motywami: ..., ..., ..., ... oraz ...;
 2. Mini torba niespodzianka - Zestaw ma postać foliowej torebki, w środku której znajduje się żeton do kolekcjonowania, gumowa zabawka z przyssawką, naklejki, arkusz z zabawami logicznymi (krzyżówki, labirynty, quizy, tło dla naklejek, kolorowanki itp.) oraz saszetka ... o pojemności 6 gramów. Zestaw występuje w wersji m. in. z następującymi motywami: ..., ..., ..., ... oraz ...;
 3. Torba niespodzianka - Zestaw ma postać większej foliowej torebki, w środku której znajduje się żeton do kolekcjonowania, gumowa zabawka z przyssawką, naklejki, stempel lub inna końcówka na pisak, pisak z wymiennymi sztyftami kredek woskowych w czterech kolorach, arkusz z zabawami logicznymi (krzyżówki, labirynty, quizy tło dla naklejek, kolorowanki itp.) oraz saszetka ... o pojemności 10 gramów. Zestaw występuje w wersji m. in. z następującymi motywami: ..., ..., ..., ... oraz ...;
 4. Rożek niespodzianka - Zestaw ma postać kartonowego rożka, w środku którego znajduje się żeton do kolekcjonowania, gumowa zabawka z przyssawką, naklejki, stempel lub inna końcówka na pisak, pisak z wymiennymi sztyftami kredek woskowych w czterech kolorach, arkusz z zabawami logicznymi (krzyżówki, labirynty, quizy tło dla naklejek, kolorowanki itp.) oraz saszetka ... o pojemności 10 gramów. Zestaw występuje w wersji m. in. z następującymi motywami: ..., ... oraz ....

Ponadto dostępne w sprzedaży są również saszetki ... o pojemności 18 gramów oraz multipak trzech saszetek ... o pojemności 3x18 gramów.

Cena nabycia/jednostkowa cena wytworzenia wymienionych wyżej gadżetów jest zawsze niższa niż 10 złotych - dla każdej części składowej (np. żetonu, zabawki, pisaka). Cena nie przekracza 10 złotych również dla całości zestawu wraz z opakowaniem (z wyłączeniem cukierków).

Odbiorcami „gadżetów” są klienci Spółki, którzy następnie dystrybuują ... do ostatecznych odbiorców. Pomiędzy Spółką a klientami korzystającymi z oferty zestawów prezentowych nie będą występowały powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT (również w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów w jednym opakowaniu, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 zł)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Stanowisko Spółki

Zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł. nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT (również w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów w jednym opakowaniu, o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 zł).

 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki.
  • Świadczenia kompleksowe.

Ugruntowane stanowisko praktyki prawa podatkowego (organów podatkowych i orzecznictwa) wskazuje, że dla potrzeb opodatkowania przyjmuje się. że gdy transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, dla określenia jej charakteru należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy w jakich jest ona dokonywana W tym zakresie, należy poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy jednolite świadczenie.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka zamierza uatrakcyjnić sprzedaż produktu Fruitickles tworząc specjalne zestawy prezentowe. Pomimo, iż każdy zestaw stanowi całość z punktu widzenia posiadania jednego opakowania, Spółka uważa, iż dla celów podatkowych wydanie cukierków i niespożywczego gadżetu powinno być traktowane jako dwie odrębne transakcje Pomiędzy składnikami zestawu brak jest bowiem związku funkcjonalnego, a ich przeznaczenie jest całkowicie odmienne - cukierki służą do spożycia, natomiast pozostałe elementy zestawu (gadżety) służą do zabawy.

Zgodnie z przepisem art. 51 Kodeksu Cywilnego przynależnością jest rzecz ruchoma potrzebna do korzystania z innej rzeczy (głównej), zgodnie z jej przeznaczeniem, jeśli pozostaje z rzeczą główną w faktycznym związku odpowiadającemu temu celowi. Przenosząc to na stan faktyczny opisany we wniosku, rzeczą główną w opisanych zestawach są cukierki .... Tym niemniej, pomimo faktycznego powiązania zabawek z cukierkami za pomocą opakowania, nie występuje między nimi przynależność w świetle przywołanego przepisu, ponieważ rzecz ruchoma (zabawki) nie ma wpływu na korzystanie z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem (nie jest związana ze spożyciem cukierków).

Aby zestaw produktów został uznany za jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT musi istnieć między produktami silny związek pozwalający na uznanie takiego zestawu za jedną rzecz. Jeśli produktów nie da się uznać za jedną rzecz, żaden z produktów zestawu nie stanowi części składowej, przynależności produktu drugiego, lub razem nie stanowią integralnej całości, należy przyjąć, że dostawa dotyczy dwóch produktów.

W konsekwencji, sprzedaż zestawów prezentowych opisanych w stanie faktycznym nie stanowi świadczenia kompleksowego.

Powyższą konkluzję potwierdzają organy podatkowe w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacja indywidualna wydana dnia 15 lipca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/4512-349/15-4/IG): „Mając powyższe na uwadze, w przypadku sprzedaży przez Spółkę produktów w zestawach promocyjnych, pomiędzy którymi brak jest funkcjonalnego związku umożliwiającego uznanie produktów za jedną rzecz, podstawę opodatkowania VAT należy ustalić dla każdego z produktów wchodzących w skład zestawu odrębnie i odrębnie opodatkować każdy element takiego zestawu według przypisanych im stawek VAT”.
 • Interpretacja indywidualna wydana dnia 26 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP1/443-451/14/DM): „Jako jednolite świadczenie należałoby traktować dostawy towarów ujętych w ramach tzw. zestawów, gdy dołączane do towaru głównego dodatkowe towary, stanowią jego integralną część, a nie całkiem osobny towar. Będzie tak przykładowo, gdy towar dołączony do towaru głównego ma charakter przynależności w rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego lub spełnia funkcję takiej przynależności, a więc gdy pozostaje w określonym związku funkcjonalnym z rzeczą główną, jest niezbędny do korzystania z tej rzeczy, albo ułatwia korzystanie z niej

W konsekwencji, zdaniem Spółki, opisane w stanie faktycznym produkty wraz z gadżetami nie będą stanowiły zestawów (dostaw kompleksowych). W konsekwencji, dostawy realizowane przez Spółkę stanowią dwie odrębne czynności, tj. odpłatną dostawę ... oraz nieodpłatną dostawę gadżetów.

 1. Opodatkowanie nieodpłatnego wydania prezentów o małej wartości

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Poprzez towar zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Poprzez „dostawę towarów”, zgodnie z ustępem drugim art. 7 ustawy o VAT, rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartość i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Punkt 4 art . 7 ustawy o VAT definiuje „prezenty o małej wartości” jako towary, przekazywane jednej osobie przez podatnika, spełniające poniższe przesłanki:

 1. łączna wartość towarów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 złotych, pod warunkiem, iż podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. jednostkowa cena nabycia towarów lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekraczają 10 złotych, w wypadku gdy przekazanie nie jest ujęte w ewidencji.

Mając na uwadze powyższe, nieodpłatne przekazanie towarów (w stosunku do których podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych) nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, o ile łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • przekazywane towary spełniają definicję prezentów małej wartości, tj. w przypadku braku ewidencji przekazań, ich jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia (określone na moment przekazania) nie przekracza 10 zł netto,
 • przekazanie towarów następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do powyższych przepisów:

 • Spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym przekazuje nieodpłatnie gadżety,
 • Jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia „gadżetów” nie przekracza 10 złotych zarówno dla części składowych jak i dla całego zestawu prezentowego
 • Jednocześnie, przekazanie gadżetów następuje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem przekazania gadżetów jest bowiem intensyfikacja sprzedaży, umocnienie produktów Spółki na rynku i w konsekwencji zwiększenie przychodów.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie słodyczami. Strategia marketingowa Spółki i grupy polega na używaniu motywów z bohaterami dziecięcymi w celu wyróżnienia się na bardzo konkurencyjnym rynku, zwiększeniu atrakcyjności dla potencjalnych odbiorców oraz wprowadzeniu nowości do oferty Spółki. Dodawanie do produktu gadżetów nawiązujących motywem i kolorystyką do ulubionych bohaterów dzieci przekłada się na wzrost zainteresowania ofertą Spółki, zachęca nowych klientów do zakupu produktów przez co ma na celu zwiększenie obrotów Spółki.

W ocenie Spółki, dla oceny zasad opodatkowania VAT nie ma znaczenia fakt, iż w jednym opakowaniu zestawu znajduje się kilka przedmiotów z grupy „gadżetów” (np. zabawka, pisak, żeton, naklejki). Koszt jednostkowy każdego z tych gadżetów nie przekracza 10 zł. Również koszt wszystkich gadżetów znajdujących się w jednym opakowaniu nie przekracza 10 zł.

Przepis art. 7 ust. 4 punkt 2 ustawy nie zawiera ograniczeń ilościowych, a nawet nie odnosi się do ceny łącznej wszystkich przekazanych prezentów, a jedynie do ich wartości jednostkowej.

Analiza powyższego przepisu pozwala na stwierdzenie, iż fakt. że w opakowaniu znajduje się więcej niż jeden przedmiot nie ma znaczenia tak długo, jak koszt wytworzenia/nabycia przedmiotu określony w momencie przekazania jest niższy niż 10 złotych.

Podsumowując, w ocenie Spółki:

 • odpłatna dostawa produktu ... oraz nieodpłatne przekazanie gadżetów nie będą stanowiły jednej kompleksowej dostawy, lecz dwie odrębne dostawy (odpłatną dostawę ... oraz nieodpłatne przekazanie gadżetów), z uwagi na brak związku funkcjonalnego pomiędzy produktem oraz gadżetami,
 • dostawa produktu ... będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla tego produktu.
 • nieodpłatne przekazanie gadżetów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ jednostkowa cena każdego gadżetu nie będzie przekraczała 10 zł a przekazanie zostanie dokonane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Powyższe konkluzje potwierdzają następujące interpretacje organów podatkowych:

 • Interpretacja indywidualna wydana dnia 3 stycznia 2017 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. 2461-IBPP1 4512.801.2016.1 AW): „Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że nieodpłatne przekazanie Gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby Gadżetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto - należało uznać za prawidłowe,
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 8 lipca 2014 (sygn. ILPP2/443-408/14-2/EN): „Reasumując, nieodpłatne wydania przez Spółkę towarów, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) - określone w momencie przekazywania - nie przekracza 10 zł, nie stanowią dostawy towarów w rozumienia ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od ilości przekazanych towarów danemu podmiotowi i ich łącznej wartości”.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 3 grudnia 2013 (sygn. ILPP5/443-170/13-6/PG): „Zatem nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę gratisów dołączonych do produktu „podstawowego” - przy których nabyciu lub wytworzeniu Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli jednostkowa cena nabycia netto tych towarów, bądź ich jednostkowy koszt wytworzenia netto przekroczy 10 zł. Natomiast, czynność nieodpłatnego przekazania gratisów. które będą spełniały definicję prezentu małej wartości, bądź próbki (a do 31 marca 2013 r. także drukowanego materiału reklamowego i/bądź informacyjnego) nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do treści art. 7 ust. 3-7 ustawy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Według art. 7 ust. 4 ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Nie jest więc opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10,00 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Natomiast jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100,00 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji produktów spożywczych (słodyczy). Spółka podejmuje szereg działań promocyjno-reklamowych mających na celu: budowanie świadomości marki wśród konsumentów poprzez zwiększenie rozpoznawalności swoich produktów oraz umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie wolumeny sprzedaży. Spółka prowadzi akcję marketingową w ramach której w przypadku dokonania zakupu produktów Spółki, klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe towary o niskiej wartości (tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł) (dalej: „gadżety”). Gadżety obejmują w szczególności gumowe zabawki, żetony do kolekcjonowania, pieczątki, pisaki, zabawki logiczne. Cena nabycia/jednostkowa cena wytworzenia gadżetów jest zawsze niższa niż 10 złotych - dla każdej części składowej (np. żetonu, zabawki, pisaka). Cena nie przekracza 10 złotych również dla całości zestawu wraz z opakowaniem (z wyłączeniem cukierków).

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że w systemie prawa podatkowego nie ma definicji pojęcia zestawu. Pojęcie to nie występuje także w nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) zestaw to: „przedmioty dobrane tak, aby tworzyły pewną całość”, „zestawienie różnych elementów”, „zespół elementów spełniających rolę samodzielnego urządzenia”. Z kolei na gruncie przepisów kodeksu cywilnego (art. 45 oraz art. 47 Kodeksu cywilnego) o tym, czy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, a więc zestawu, rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi powiązania. W sytuacji, gdy są one powiązane w ten sposób, że razem tworzą gospodarczą całość, stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi istnieje związek umożliwiający uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, należy uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji gdy przedmiotem dostawy jest zestaw produktów, pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to należy uznać, że dostawa dotyczy dwóch towarów.

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. np. wyrok TSUE z dnia 27 października 2005 r. sygn. akt C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV) należy ustalić, czy dostawy tych towarów (w zestawie) przez podatnika na rzecz nabywcy nie są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. W takim bowiem przypadku należałoby uznać, że czynności te stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT, a więc powinny zostać opodatkowane według jednolitych zasad określonych dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny). Jeżeli jednak dostawa towarów w zestawie nie ma tak ścisłego związku gospodarczego, a więc gdy dostawy tych towarów mogą być wykonywane oddzielnie, jako niezależne od siebie, bez uszczerbku dla ich gospodarczego znaczenia – nie ma podstaw do traktowania ich jako jednolitego świadczenia opodatkowanego według jednakowych zasad wyznaczonych dla dostawy towaru mającego charakter rzeczy głównej.

Jako jednolite świadczenie należałoby traktować dostawy towarów ujętych w ramach tzw. zestawów, gdy dołączane do towaru głównego dodatkowe towary, stanowią jego integralną część, a nie całkiem osobny towar. Będzie tak przykładowo, gdy towar dołączony do towaru głównego ma charakter przynależności w rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego lub spełnia funkcję takiej przynależności, a więc gdy pozostaje w określonym związku funkcjonalnym z rzeczą główną, jest niezbędny do korzystania z tej rzeczy, albo ułatwia korzystanie z niej.

W świetle art. 51 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), przynależnością jest rzecz ruchoma potrzebna do korzystania z innej rzeczy (nazwanej rzeczą główną) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeśli pozostaje z rzeczą główną w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę zestawów, a więc sprzedaży standardowego produktu, do którego dodany zostaje gadżet, mamy do czynienia ze sprzedażą dwóch odrębnych towarów i dostawę każdego z tych towarów, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy rozpatrywać odrębnie, z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi.

Dla traktowania obydwu produktów sprzedawanych w zestawie jako jeden towar konieczne jest bowiem istnienie funkcjonalnego związku pomiędzy towarem podstawowym, a towarem do niego dołączonym. W przypadku braku integralnego związku pomiędzy produktem podstawowym i załączonym w zestawie, należy taką transakcję traktować jako dostawę dwóch towarów.

W ocenie organu przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów (produkt standardowy i gadżet), pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, w szczególności zaś na uznanie produktu promocyjnego za część składową rzeczy albo przynależność. Zatem nie sposób uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na fakt, że w przedmiotowej sprawie brak jest integralnego związku pomiędzy produktem podstawowym i produktem gratisowym załączonym w zestawie, należy taką transakcję traktować jako dostawę dwóch towarów. A zatem dostawa produktu standardowego i gadżetu co do zasady powinny być traktowane na gruncie podatku od towarów i usług jako odrębne dostawy ze wszelkimi tego konsekwencjami podatkowymi w tym podatku.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie gadżetów, jako odrębnej transakcji, będących przedmiotem wniosku, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł netto, nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów wynika z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Jak wskazał Wnioskodawca wszystkie działanie opisane we wniosku są podejmowane w ramach akcji marketingowych mających na celu budowanie świadomości marki wśród konsumentów poprzez zwiększenie rozpoznawalności swoich produktów oraz umocnienie pozycji na rynku i zwiększenie wolumeny sprzedaży. Również przekazanie większej ilości gadżetów w jednym opakowaniu, nie będzie podlegało opodatkowaniu, gdyż również stanowią prezenty o małej wartości, ponieważ suma wszystkich gadżetów w zestawie nie przekracza wartości 10 zł.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, że bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi (Odbiorcy) gadżetów, których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Jak bowiem wynika z przepisów ustawy, nie jest opodatkowane przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), określona w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł, a przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.