PP/443-16/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu kawy, która nastepnie zostaje przekazana kontrachentom w ramach promocji sprzedaży opodatkowanej, oraz czy dołączenie kawy do partii sprzedawanego ze stawką 3% towaru nie zmienia jego stawki opodatkowania z 3% na 22% ?

PP/443-16/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. brak prawa do odliczenia
  2. promocja
  3. przekazanie na cele działalności gospodarczej
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a §1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 12.10.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 12.10.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie.

W powołanym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych opodatkowaną według stawki 3%. W ramach promocji własnej sprzedaży do każdej sprzedanej partii towarów nieodpłatnie dołącza opakowanie kawy o wartości nie przekraczającej 5 zł.

Przedsiębiorca zwraca się z zapytaniem, czy słusznie dokonuje odliczenia podatku z faktury dotyczącej zakupu kawy, oraz czy dołączenie do sprzedawanego ze stawką 3% towaru opakowania kawy, nie powoduje zmiany stawki opodatkowania sprzedawanych towarów z 3% na 22% ?Jednocześnie wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji słusznie postępuje dokonując odliczenia podatku związanego z zakupem prezentów o małej wartości, oraz że dołączenie kawy do partii towaru nie powoduje zmiany stawki opodatkowania sprzedawanego towaru.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej zgadza się z opinią wnioskodawcy i informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Z powyższych unormowań wynika, iż co do zasady przedsiębiorca nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu (wytworzeniu) towarów, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, będących następnie przedmiotem nieodpłatnego przekazania, gdyż wydanie tych towarów jest związane z późniejszą sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Stosowany przez przedsiębiorcę rodzaj promocji sprzedaży nie powoduje w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT zmiany stawki opodatkowania sprzedawanych towarów. Dołączenie do partii sprzedawanego towaru paczki kawy nie zmienia właściwości sprzedawanego produktu, a więc jego klasyfikacji statystycznej i stosowanej stawki podatku.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.