Przekaz pocztowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekaz pocztowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
cze

Istota:

Opodatkowanie usługi pocztowej - przekazu pocztowego

Fragment:

W ramach przyszłej działalności prowadzonej już jako operator wyznaczony, Wnioskodawczyni planuje świadczyć usługę przekazów pocztowych, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, polegającą na zleceniu wypłaty określonej przez nadawcę kwoty, wskazanemu adresatowi (realizowanie przekazu pocztowego polegające na przyjęciu przekazu pocztowego, jego przemieszczeniu lub przesłaniu oraz doręczeniu adresatowi określonej w nim kwoty pieniężnej). Klienci Wnioskodawczyni będą mieli możliwość nadania przekazów pocztowych w następujący sposób: nadanie w każdej placówce pocztowej Wnioskodawczyni (zlecenie realizacji w formie ustnego lub pisemnego zlecenia, albo w formie papierowej poprzez wypełnienie odpowiedniego blankietu przekazu), nadanie za pośrednictwem listonoszy (nadanie na podstawie blankietu przekazu pocztowego lub pisemnego zlecenia), nadanie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (rejestracja przekazu za pośrednictwem strony internetowej). Usługa przekazu pocztowego świadczona przez Wnioskodawczynię nie zalicza się do kategorii usług powszechnych w rozumieniu art. 45 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, dalej: Prawo pocztowe). Należy podkreślić, iż świadcząc przedmiotową usługę Wnioskodawca zamierza działać jako operator pocztowy a nie jako instytucja płatnicza w rozumieniu przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 ze zm., dalej: Ustawa o usługach płatniczych).

2013
21
gru

Istota:

Dotyczy opodatkowywania usług związanych z usługą przekazu pocztowego i ekspresu pieniężnego oraz usług dodatkowych wymienionych we wniosku

Fragment:

Wskazane we wniosku czynności tj.wydanie odpisu potwierdzenia nadania przekazu, E. oraz wpłata na rachunek bankowy, pisemne zastrzeżenie adresata w zakresie doręczania przekazu pocztowego i E. osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, żądanie w zakresie odstąpienia od umowy lub zmiany adresata lub zmiany/korekty jego adresu, przechowywanie przekazu pocztowego, udzielenie informacji o E., pełnomocnictwo do stałego/okresowego/jednorazowego odbioru, żądanie dosłania pod wskazany adres nie stanowią celu samego w sobie lecz są środkiem do lepszej realizacji świadczenia głównego jakim jest usługa przekaz pocztowy i ekspres pieniężny. Jak wskazał Wnioskodawca nabywca nie może nabyć wyłącznie usług dodatkowych – ich nabycie byłoby zresztą bezprzedmiotowe, ponieważ nie mogłybyć one być zrealizowane bez nabycia usługi głównej tj. usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny. Wobec powyższego uznać należy, iż wskazane we wniosku usługi dodatkowe jako czynności poboczne, pomocnicze stanowiące jedynie wsparcie dla świadczenia głównego – usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny, winny podlegać opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczenia zasadniczego. Skoro jak wskazał Wnioskodawca usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, również wymienione we wniosku usługi dodatkowe objęte są na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku od towarów i usług.