Przekaz pocztowy | Interpretacje podatkowe

Przekaz pocztowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przekaz pocztowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usługi pocztowej - przekazu pocztowego
Fragment:
W ramach przyszłej działalności prowadzonej już jako operator wyznaczony, Wnioskodawczyni planuje świadczyć usługę przekazów pocztowych, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, polegającą na zleceniu wypłaty określonej przez nadawcę kwoty, wskazanemu adresatowi (realizowanie przekazu pocztowego polegające na przyjęciu przekazu pocztowego, jego przemieszczeniu lub przesłaniu oraz doręczeniu adresatowi określonej w nim kwoty pieniężnej). Klienci Wnioskodawczyni będą mieli możliwość nadania przekazów pocztowych w następujący sposób: nadanie w każdej placówce pocztowej Wnioskodawczyni (zlecenie realizacji w formie ustnego lub pisemnego zlecenia, albo w formie papierowej poprzez wypełnienie odpowiedniego blankietu przekazu), nadanie za pośrednictwem listonoszy (nadanie na podstawie blankietu przekazu pocztowego lub pisemnego zlecenia), nadanie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (rejestracja przekazu za pośrednictwem strony internetowej). Usługa przekazu pocztowego świadczona przez Wnioskodawczynię nie zalicza się do kategorii usług powszechnych w rozumieniu art. 45 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, dalej: Prawo pocztowe). Należy podkreślić, iż świadcząc przedmiotową usługę Wnioskodawca zamierza działać jako operator pocztowy a nie jako instytucja płatnicza w rozumieniu przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 ze zm., dalej: Ustawa o usługach płatniczych).
2014
11
cze

Istota:
Dotyczy opodatkowywania usług związanych z usługą przekazu pocztowego i ekspresu pieniężnego oraz usług dodatkowych wymienionych we wniosku
Fragment:
Wskazane we wniosku czynności tj.wydanie odpisu potwierdzenia nadania przekazu, E. oraz wpłata na rachunek bankowy, pisemne zastrzeżenie adresata w zakresie doręczania przekazu pocztowego i E. osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, żądanie w zakresie odstąpienia od umowy lub zmiany adresata lub zmiany/korekty jego adresu, przechowywanie przekazu pocztowego, udzielenie informacji o E., pełnomocnictwo do stałego/okresowego/jednorazowego odbioru, żądanie dosłania pod wskazany adres nie stanowią celu samego w sobie lecz są środkiem do lepszej realizacji świadczenia głównego jakim jest usługa przekaz pocztowy i ekspres pieniężny. Jak wskazał Wnioskodawca nabywca nie może nabyć wyłącznie usług dodatkowych – ich nabycie byłoby zresztą bezprzedmiotowe, ponieważ nie mogłybyć one być zrealizowane bez nabycia usługi głównej tj. usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny. Wobec powyższego uznać należy, iż wskazane we wniosku usługi dodatkowe jako czynności poboczne, pomocnicze stanowiące jedynie wsparcie dla świadczenia głównego – usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny, winny podlegać opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczenia zasadniczego. Skoro jak wskazał Wnioskodawca usługi przekaz pocztowy i ekspres pieniężny korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, również wymienione we wniosku usługi dodatkowe objęte są na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
2013
21
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.