PP-1/443 2-282/-208349-/122/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy dotacje do biletów ulgowych na przejazdy środkami transportu miejskiego są dotacjami brutto czy netto?

PP-1/443 2-282/-208349-/122/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. bilety
  2. dopłata
  3. podstawa opodatkowania
  4. przejazdy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12 sierpnia 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 28 września 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 października 2004 r.) uprzejmie informuje.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Złożony przez Państwa wniosek nie dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, w związku z powyższym nie jest możliwym udzielenie odpowiedzi.

Jednocześnie nadmienić należy, że zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1440 ze zm), kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczona według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określeniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.