Przejazdy pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejazdy pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
12
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz uprawnionych osób

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „ Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne ” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz własnych pracowników. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz pracowników wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki. W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy. Wobec tego nieodpłatne świadczenia w postaci ulgowych przejazdów pracowników wypełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, pozwala uznać świadczenia Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów uznaje się stanowisko Spółki za prawidłowe.

2013
12
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz uprawnionych osób

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „ Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne ” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz emerytów i rencistów pobierających emeryturę oraz rencistów pobierających rentę (o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a w przypadku renty przysługującej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, bez względu na czas pracy na kolei). Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz emerytów i rencistów Spółki wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki. W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy.

2013
12
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz uprawnionych osób

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „ Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne ” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz emerytów i rencistów pobierających emeryturę lub rentę oraz osób pobierających świadczenie przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych ulgowych przejazdów kolejami przed dniem 1 stycznia 2003 r. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz przejętych przez Spółkę emerytów i rencistów wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki. W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy. Wobec tego nieodpłatne świadczenia w postaci ulgowych przejazdów dla przejętych przez Spółkę emerytów i rencistów wypełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, pozwala uznać świadczenia Spółki za niepodlegającą opodatkowaniu.

2013
12
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz uprawnionych osób

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „ Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne ” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia świadczy usługi przewozu na rzecz członków rodzin osób uprawnionych, które mogą korzystać z przejazdów kolejowych realizowanych przez wyznaczonych przewoźników z określoną ulgą. Do tej grupy osób uprawnionych należą renciści rodzinni pobierający rentę po pracownikach, emerytach lub rencistach, własne dzieci pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci przysposobione przez te osoby oraz pasierbowie i dzieci przyjęte w ramach rodziny zastępczej. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz tej grupy osób uprawnionych wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki. W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy.

2013
24
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz emerytów i rencistów Spółki w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz emerytów i rencistów pobierających emeryturę oraz rencistów pobierających rentę (o ile mają łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei przed dniem ustania stosunku pracy u pracodawcy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a w przypadku renty przysługującej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, bez względu na czas pracy na kolei). Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz emerytów i rencistów Spółki wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki (jako przewoźnika kolejowego). W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy.

2013
24
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz przejętych emerytów i rencistów w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz emerytów i rencistów pobierających emeryturę lub rentę oraz osób pobierających świadczenie przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych ulgowych przejazdów kolejami przed dniem 1 stycznia 2003 r. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz przejętych przez Spółkę emerytów i rencistów wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki (jako przewoźnika kolejowego). W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy. Wobec tego nieodpłatne świadczenia w postaci ulgowych przejazdów dla przejętych przez Spółkę emerytów i rencistów wypełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, pozwala uznać świadczenia Spółki za niepodlegającą opodatkowaniu.

2013
24
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz członków rodzin osób uprawnionych w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia świadczy usługi przewozu na rzecz członków rodzin osób uprawnionych, które mogą korzystać z przejazdów kolejowych realizowanych przez wyznaczonych przewoźników z określoną ulgą. Do tej grupy osób uprawnionych należą renciści rodzinni pobierający rentę po pracownikach, emerytach lub rencistach, własne dzieci pracowników, emerytów i rencistów oraz dzieci przysposobione przez te osoby oraz pasierbowie i dzieci przyjęte w ramach rodziny zastępczej. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz tej grupy osób uprawnionych wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki (jako przewoźnika kolejowego). W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy.

2013
23
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnych świadczeń przejazdowych na rzecz pracowników Spółki w oparciu o postanowienia Porozumienia oraz umów wykonawczych do Porozumienia

Fragment:

Analizując przedstawione okoliczności sprawy należy uznać, że wynikające z zawartego „Porozumienia w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów pracowników, emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne” jest czynnością, mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta bez wątpienia związana jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Spółka realizując postanowienia zawartego Porozumienia bezpłatnie świadczy usługi na rzecz własnych pracowników. Zawarte w dniu 8 grudnia 2011 r. Porozumienie wynika niewątpliwie z bycia pracodawcą. Nieodpłatne świadczenia usług na rzecz pracowników wynikające z zawartego Porozumienia, związane są z działalnością gospodarczą Spółki (jako przewoźnika kolejowego). W takich okolicznościach uprawnienia do ulgowych przejazdów związane z działaniami gospodarczymi Spółki nie wypełniają przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 ustawy. Wobec tego nieodpłatne świadczenia w postaci ulgowych przejazdów pracowników wypełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, pozwala uznać świadczenia Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów uznaje się stanowisko Spółki za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami jak i wydatki za parkowanie samochodu służbowego podczas delegacji udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowiące element rozliczenia podróży służbowej poprzez zbiorczy dokument księgowy, jakim jest rozliczenie delegacji stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

Fragment:

Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu wydatki stanowiące element rozliczenia delegacji; opłatę za nocleg, opłatę za bilet PKP, opłatę za przejazd pracownika taksówką, opłatę za parking, itp. Wydatki za przejazd pracownika taksówką niezwiązane bezpośrednio z delegacją służbową dokumentowane są poprzez faktury VAT lub rachunki i na tej podstawie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami jak i wydatki za parkowanie samochodu służbowego podczas delegacji udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowiące element rozliczenia podróży służbowej poprzez zbiorczy dokument księgowy, jakim jest rozliczenie delegacji stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki. Spółka stoi na stanowisku, iż paragon fiskalny jako dowód samodzielny nie jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku i nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Wydatki na przejazdy taksówkami niepowiązane bezpośrednio z delegacją służbową dokumentowane są poprzez faktury VAT lub rachunki, uzupełnione są stosownym opisem i na tej podstawie uznawane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu. Wydatek za przejazd taksówką lub parking, potwierdzony paragonem fiskalnym, stanowiący część (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami udokumentowane paragonami z kasy fiskalnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Biura 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na przejazdy pracowników Spółki taksówkami udokumentowanych paragonami fiskalnymi - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na przejazdy pracowników Spółki taksówkami udokumentowanych paragonami fiskalnymi. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W celu odbywania podróży służbowych pracownicy Spółki korzystają z usług firm świadczących usługi przewozu osób, zwanych potocznie taksówkami. Potwierdzeniem realizacji usługi oraz zapłaty za nią jest paragon z kasy fiskalnej, na którym wykazane są: dane indentyfikacyjne wraz z numerem NIP usługodawcy oraz kwota brutto. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy wydatki na przejazdy pracowników Spółki taksówkami udokumentowane paragonami z kasy fiskalnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu... Zdaniem Spółki wydatek za wykonaną usługę przewozu osób – taxi poniesiony w celu uzyskania przychodu, udokumentowany paragonami z kasy fiskalnej stanowi wystarczający dowód poniesienia kosztu przez pracownika.