Przedwczesne odliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedwczesne odliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT, przed datą rejestracji w zakresie VAT-UE?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.11.2006 r. dotyczące zapytania odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT, przed datą rejestracji w zakresie VAT-UE – podzielam Pana stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia .11.2006 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towaru od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT, przed datą rejestracji dla potrzeb VAT-UE. Z przedstawionego przez Pana w piśmie stanu faktycznego wynika, że we wrześniu b.r. dokonał Pan nabycia towaru w postaci programu komputerowego na potrzeby (...)