Przedstawiciel dyplomatyczny | Interpretacje podatkowe

Przedstawiciel dyplomatyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawiciel dyplomatyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zastosowanie §7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r. Nr 97, poz.970 ze zm.),może dotyczyć sprzedaży towarów dokonywanej przez podatnika na rzecz ambasady RP?
Fragment:
(...) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż ambasada RP w Paryżu dokonała od pytającego zakupu tkanin. Zgodnie z oświadczeniem strona jest zobowiązana do udokumentowania przedmiotowej transakcji fakturą VAT. Kupujący tj. ambasada nie posiada numeru identyfikacji podatkowej NIP, w związku z powyższym w przypadku tej sprzedaży nie można mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W związku z powyższym zdaniem podatnika dokonaną sprzedaż towarów na rzecz ambasady należy opodatkować 0% stawką podatku od towarów i usług zgodnie §7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: art.41 ust.16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zm.) (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie Banku dotyczy obowiązku wystawiania, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm/ imiennych informacji o wysokosci dochodu dla osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów.
Fragment:
(...) dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Natomiast stosownie do postanowień art. 34 Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych /Dz. U. z 1965r. Nr 37, poz. 232/ przedstawiciel dyplomatyczny jest zwolniony od wszelkich opłat i podatków, osobistych i rzeczowych, zarówno państwowych, regionalnych, jak i komunalnych, z wyjątkiem: a) podatków pośrednich tego rodzaju, które zazwyczaj wliczane są w cenę towarów lub usług, b) opłat i podatków dotyczących prywatnego mienia nieruchomego położonego na terytorium państwa przyjmującego, chyba że posiada on je w imieniu państwa wysyłającego dla celów misji; c) należności spadkowych (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.