Przedstawiciel dyplomatyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawiciel dyplomatyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zastosowanie §7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r. Nr 97, poz.970 ze zm.),może dotyczyć sprzedaży towarów dokonywanej przez podatnika na rzecz ambasady RP?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż ambasada RP w Paryżu dokonała od pytającego zakupu tkanin. Zgodnie z oświadczeniem strona jest zobowiązana do udokumentowania przedmiotowej transakcji fakturą VAT. Kupujący tj. ambasada nie posiada numeru identyfikacji podatkowej NIP, w związku z powyższym w przypadku tej sprzedaży nie można mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W związku z powyższym zdaniem podatnika dokonaną sprzedaż towarów na rzecz ambasady należy opodatkować 0% stawką podatku od towarów i usług zgodnie §7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: art.41 ust.16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zm.) (...)

2011
1
sty

Istota:

Pytanie Banku dotyczy obowiązku wystawiania, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm/ imiennych informacji o wysokosci dochodu dla osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów.

Fragment:

(...) dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Natomiast stosownie do postanowień art. 34 Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych /Dz. U. z 1965r. Nr 37, poz. 232/ przedstawiciel dyplomatyczny jest zwolniony od wszelkich opłat i podatków, osobistych i rzeczowych, zarówno państwowych, regionalnych, jak i komunalnych, z wyjątkiem: a) podatków pośrednich tego rodzaju, które zazwyczaj wliczane są w cenę towarów lub usług, b) opłat i podatków dotyczących prywatnego mienia nieruchomego położonego na terytorium państwa przyjmującego, chyba że posiada on je w imieniu państwa wysyłającego dla celów misji; c) należności spadkowych (...)