ITPP2/443-355b/13/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy dokonując dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?
2.
-Czy dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka może stosować stawkę podatku 0%, zarówno dla towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym?
-Czy czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne Spółka może traktować jako zwolnione od podatku?
-Czy dla czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?
3. Czy Spółka ma możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków?
4.
-Czy nabycie złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE, w celu jego dalszego odsprzedania (dostawy) na terenie Polski, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (nabycie)?
-Czy sprzedaż (dostawa) złota inwestycyjnego, zakupionego wcześniej na terenie Polski, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w krajach UE niebędącymi czynnymi podatnikami VAT-UE, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dostawa)?
5 . Czy sprzedaż przedmiotów zakupionych wcześniej na giełdzie może być rozliczona w oparciu o VAT-marżę?
ITPP2/443-355b/13/AKinterpretacja indywidualna
 1. Narodowy Bank Polski
 2. antyki
 3. monety
 4. przedmioty kolekcjonerskie
 5. towar używany
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Procedury szczególne dotyczące złota inwestycyjnego -> Zwolnienia
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (data wpływu 11 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 8 lipca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP – jest nieprawidłowe,
 • stawki podatku dla eksportu, wewnątrzwspólnotowej dostawy, dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu monet i numizmatów, będących i niebędących złotem inwestycyjnym – jest nieprawidłowe,
 • możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania czynności nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE oraz jego zbycia na rzecz tych podmiotów – jest nieprawidłowe,
 • możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabywanych na giełdach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 8 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP, stawki podatku dla eksportu, wewnątrzwspólnotowej dostawy, dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu monet i numizmatów, będących i niebędących złotem inwestycyjnym, możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowania czynności nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE oraz jego zbycia na rzecz tych podmiotów oraz możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabywanych na giełdach.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1

Spółka zamierza dokonywać wymiany oraz nabywać monety i banknoty w Narodowym Banku Polskim. NBP emituje banknoty i dwa rodzaje monet. Pierwsza grupa monet to monety powszechnego obiegu, bite w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość stanowi nominał. W tej grupie są również obiegowe monety okolicznościowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold. Druga grupa to monety kolekcjonerskie, bite w niskich nakładach, przeznaczone do celów numizmatycznych. Dla pierwszej grupy NBP wystawia jedynie dokument potwierdzający wymianę, natomiast przy nabyciu monet kolekcjonerskich NBP wystawia fakturę ze stawką VAT 23%. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku banknotów (banknoty powszechnego obiegu oraz banknoty kolekcjonerskie).

2

Spółka zamierza również rozpocząć działalność w zakresie sprzedaży monet i numizmatów, w tym monet złotych, które zgodnie z ustawą o VAT uznawane są za złoto inwestycyjne (art. 121 ustawy).

3

Ponadto w ramach działalności Spółka zamierza dokonywać czynności polegających na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, nabytych uprzednio od:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów niebędących podatnikami VAT,
 • podmiotów na fakturę VAT-marża,
 • podmiotów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów dla celów prowadzonej działalności w celu odsprzedaży na rzecz: - osób fizycznych; - podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT; - podmiotów unijnych niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE.

Spółka nie występuje tu jako ich twórca lub spadkobierca twórcy.

Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabywane będą również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ustawy o VAT.

4

Spółka zamierza nabywać złoto inwestycyjne od osób fizycznych z państw UE oraz podmiotów unijnych niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE i odsprzedawać je na rynku polskim. Zamierza również sprzedawać złoto inwestycyjne osobom fizycznym w państwach UE oraz podmiotom unijnym niebędącym czynnymi podatnikami VAT-UE, nabyte wcześniej od osób fizycznych, podmiotów niebędących podatnikami VAT, podmiotów na fakturę VAT-marża na rynku polskim.

5

Spółka ma zamiar nabywać towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, również na różnego rodzaju giełdach staroci, antyków, znaczków, monet itp. Specyfika takich giełd krajowych i zagranicznych polega na dokonywaniu zakupów bez wystawiania faktur, często nie ma podpisywanych umów sprzedaży, brak jest jakichkolwiek dowodów sprzedaży. Jedynym potwierdzeniem uczestnictwa byłby np. bilet wstępu na imprezę. Nabywane na giełdach towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabywane będą od podmiotów o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania:

1

Czy dokonując dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT...

2

 • Czy dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka może stosować stawkę podatku 0%, zarówno dla towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym...
 • Czy czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne Spółka może traktować jako zwolnione od podatku...
 • Czy dla czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT...

3

Czy Spółka ma możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków...

4

 • Czy nabycie złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE, w celu jego dalszego odsprzedania (dostawy) na terenie Polski, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (nabycie)...
 • Czy sprzedaż (dostawa) złota inwestycyjnego, zakupionego wcześniej na terenie Polski, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w krajach UE niebędącymi czynnymi podatnikami VAT-UE, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dostawa)...

5

Czy sprzedaż przedmiotów zakupionych wcześniej na giełdzie może być rozliczona w oparciu o VAT-marżę...

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, dokonując dostawy banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP, może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Wymiana za pośrednictwem NBP monet (w tym również monet 2 złotowych ze stopu Nordic Gold) nie jest udokumentowana fakturą VAT i w związku z tym brak jest podstaw do odliczenia VAT. Ponadto sprzedaż ma charakter kolekcjonerski. Spółka opiera swoje stanowisko na uregulowaniach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług - art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) a także art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym za przedmioty kolekcjonerskie zakwalifikować można monety 2 złotowe ze stopu Nordic Gold.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, na wstępie należy dokonać rozróżnienia na towary, które będzie można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT oraz towary, które nie będą złotem inwestycyjnym. Spółka zamierza dokonywać dostaw towarów zarówno takich, które będzie można uznać za złoto inwestycyjne, jak i takich, które nie będą złotem inwestycyjnym. Za złoto inwestycyjne uznawać zamierza te towary, które mieszczą się w definicji określonej w art. 121 ustawy o VAT, a złote monety są wymienione w spisie ogłoszonym dla roku 2013 w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią art. 122 ustawy, czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia jak i importu złota inwestycyjnego zwolnione są od podatku. Artykuł ten nie wymienia eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, które zgodnie z ustawą o VAT opodatkowane są stawką 0%. Wobec powyższego dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka zamierza stosować stawkę 0%, dotyczy to zarówno towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT, jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym. Natomiast czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne zamierza traktować jako zwolnione od podatku. W świetle powyższych wyjaśnień, zdaniem Spółki, pozostają do rozpatrzenia czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne (m.in. moneta o próbie niższej niż 900, moneta wybita przed rokiem 1800, moneta sprzedawana po cenie, która przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie). Spółka stoi na stanowisku, że wówczas należy stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 120 ust. 4 oraz art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, może zastosować wobec opisanych opcji szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marżą.
 4. Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, dla czynności nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE, niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE i jego dalszej odsprzedaży (dostawy) na terenie Polski, można zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka stoi na stanowisku, iż przy wskazanym zwolnieniu nie ma znaczenia charakter/forma prawna podmiotu, z którym zawierana jest transakcja nabycia.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy, dla rozliczenia transakcji sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zakupionych wcześniej na giełdach właściwy będzie system VAT-marża.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwości stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla eksportu, wewnątrzwspólnotowej dostawy, dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu monet i numizmatów, będących i niebędących złotem inwestycyjnym,
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania czynności nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z krajów UE niebędących czynnymi podatnikami VAT-UE oraz jego zbycia na rzecz tych podmiotów,
 • prawidłowe – w zakresie możliwość stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabywanych na giełdach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Importem towarów – 2 świetle art. 2 pkt 7 ustawy – jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Eksportem towarów - w świetle art. 2 pkt 8 cytowanej ustawy - jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych,
 • jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
   1. z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8 (art. 13 ust. 1 ustawy).

W myśl ust. 2 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

W oparciu o art. 13 ust. 8 ustawy, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 tego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Od zasady przewidzianej w ww. artykule ustawa przewiduje jednak pewne odstępstwa. Ze specyficznym sposobem ustalenia podstawy opodatkowania mamy do czynienia w przypadku szczególnej procedury opodatkowania marży.

I tak, art. 120 ust. 4 ustawy stanowi, że w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

A zatem, przez marżę należy rozumieć różnicę pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca towaru (z wyłączeniem kwoty podatku), a ceną nabycia zapłaconą przez sprzedającego przy nabyciu towaru.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy, jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfikacja ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

W myśl art. 120 ust 1 ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. przez dzieła sztuki rozumie się:
  1. obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  2. oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  3. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
  4. gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
  5. fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;
 2. przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:
  1. znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
  2. kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;
 3. przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);
 4. przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalnia od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Skutkiem powyższego uregulowania jest zwolnienie od podatku transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, monet oraz banknotów używanych jako prawny środek płatniczy. Jednakże zwolnieniu od podatku nie podlega każda dostawa monet lub banknotów. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy wyłącza ze zwolnienia banknoty i monety będące przedmiotami kolekcjonerskimi. Zgodnie z definicją legalną tego pojęcia zawartą w tym przepisie, za przedmioty kolekcjonerskie należy uznać monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które:

 • nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub
 • mają wartość numizmatyczną (zabytkową).

Zatem dla uznania danego banknotu lub monety za przedmiot kolekcjonerski zasadnicze znaczenie ma, czy jest zwykle używany jako prawny środek płatniczy lub posiada wartość numizmatyczną.

Według art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Stosownie do art. 120 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:

 1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;
 2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
 3. dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.

W myśl art. 146j ustawy, przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, 9% lub 10% stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146f.

Zgodnie z ust. 13 tego artykułu, przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.

Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy tych towarów (art. 120 ust. 14 ustawy).

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wybór metody opodatkowania dostawy dzieł sztuki ma charakter fakultatywny i to od podatnika zależy w jaki sposób będzie opodatkowywał te dostawy.

Zgodnie z art. 120 ust. 20 ustawy, w przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5, marża podlega opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy określonych towarów, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów.

Wspólną cechą wszystkich przypadków warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Dotyczy to zatem zakupu zarówno od osób, które nie są podatnikami tego podatku i już z tego powodu pozbawione są możliwości obniżenia podatku należnego, jak i osób, które są wprawdzie podatnikami tego podatku, ale z różnych powodów prawo do obniżenia podatku należnego im nie przysługiwało.

Tak więc, do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, których nie używali dla celów prowadzonej działalności, a ich nabycia dokonali w celach handlowych.

Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego zostały uregulowane w rozdziale 5 działu XII – „Procedury szczególne” ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy, ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to:

 1. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
 2. złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. zostały wybite po roku 1800,
  3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

W myśl ust. 2 tego artykułu, złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskich spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Jak stanowi ust. 6 tego artykułu, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, w którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio (art. 41 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika (art. 123 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle art. 31 tej ustawy, znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.

W myśl art. 32 cytowanej ustawy, znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Według art. 33 ust. 1 powyżej ustawy, wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

Natomiast z treści art. 36 ww. ustawy wynika, że NBP może prowadzić w kraju i za granicą sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele, na warunkach i według zasad ustalonych przez Zarząd NBP w drodze uchwały.

Stosownie do § 1 ust. 2 uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 70, poz. 897 ze zm.), do wartości kolekcjonerskich zalicza się:

 1. złote i srebrne monety kolekcjonerskie;
 2. banknoty kolekcjonerskie;
 3. złote monety uncjowe;
 4. numizmaty:
  1. banknoty i monety, które nie zostały wprowadzone do obiegu,
  2. banknoty i monety wycofane z obiegu;
 5. zestawy kolekcjonerskie – połączone w jedno opakowanie, według określonych kryteriów, wartości kolekcjonerskie, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, i/lub monety powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonane ze stopu Nordic Gold.

1

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, w zakresie w jakim NBP dokonuje wymiany monet i banknotów powszechnego obiegu – stanowiących środek płatniczy kraju – według ich wartości nominalnej, nie działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji należy do grupy podmiotów, o której mowa w wyżej przytoczonym art. 120 ust. 10 ustawy. Dokonując zatem dostawy banknotów i monet wymienionych uprzednio w NBP (w tym monet Nordic Gold), które nie są zwykle (najczęściej, przeważnie) używane jako środek płatniczy, Spółka uprawniona będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury szczególnej przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy i przyjęcia, że podstawą opodatkowania podatkiem będzie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W przypadku jednak, gdy NBP będzie dokonywał opodatkowanej sprzedaży monet lub banknotów, wobec niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 120 ust. 10 ustawy, stosowanie procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy dla dostawy tak nabytych towarów będzie nieuprawnione.

Jakkolwiek słusznie Spółka stwierdziła, że dla dostawy monet i banknotów wymienionych uprzednio w NBP będzie mogła zastosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, błędne stwierdzenie, że procedurę tą będzie mogła stosować w przypadku monet i banknotów nabytych w drodze dokonanej przez NBP opodatkowanej sprzedaży, oceniając stanowisko całościowo w tym zakresie należało uznać je za nieprawidłowe.

2

Odnośnie kwestii stawki podatku w przypadku eksportu monet i numizmatów uznawanych za złoto inwestycyjne stwierdzić należy, że czynność ta – na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy –będzie opodatkowana 0% stawką podatku. Z kolei w sytuacji wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów – po spełnieniu warunków określonych w ustawie – 0% stawką podatku, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy.

W przypadku eksportu monet i numizmatów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne, ale które stanowić będą przedmioty kolekcjonerskie w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy stwierdzić należy, że w przypadku ich eksportu, w myśl art. 120 ust. 20 ustawy, 0% stawką podatku opodatkowana będzie marża.

W przypadku ich wywozu z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy stwierdzić należy, że Spółka będzie mogła, stosownie do dyspozycji przepisu art. 120 ust. 14 ustawy, wybrać ogólne zasady opodatkowania i po spełnieniu warunków określonych w ustawie zastosować 0% stawką podatku, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy. Wystąpi wówczas wewnątrzspólnotowa dostawa towarów. Alternatywnie będzie również mogła wybrać szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy opodatkowania marży. W myśl art. 13 ust. 8 ustawy, nie wystąpi wówczas wewnątrzspólnotowa dostawa towarów.

Odnośnie kwestii stawki podatku w przypadku dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia czy importu monet i numizmatów uznawanych za złoto inwestycyjne stwierdzić należy, że czynności te – na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy – będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

W przypadku dostawy monet i numizmatów, których nie można uznać za złoto inwestycyjne, ale które stanowić będą przedmioty kolekcjonerskie w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy nabyte zostały od podmiotów, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy lub na warunkach przewidzianych w art. 120 ust. 11 pkt 1 ustawy, Spółka uprawniona będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury szczególnej przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy i przyjęcia, że podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

W przypadku nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel monetami i numizmatami, których nie można uznać za złoto inwestycyjne, ale które stanowić będą przedmioty kolekcjonerskie w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia z tego tytułu podatku należnego według właściwej stawki podatku oraz uprawniona do odliczenia podatku naliczonego na zasadach przewidzianych w ustawie. Tym samym - wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku - stosowanie procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy dla dostawy tak nabytych towarów będzie nieuprawnione.

W sytuacji ich importu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie, Spółka uprawniona będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury szczególnej przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy w zw. z ust. 11 pkt 1 tego artykułu.

Tym samym oceniając stanowisko Spółki w tym zakresie całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

3

W zakresie możliwość zastosowania przez Spółkę procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków zauważyć należy, że z przywołanego art. 120 ust. 10 ustawy wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie co do zasady w sytuacji, gdy nabycie towaru jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule.

A zatem w sytuacji, gdy zbywane przez Spółkę towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabywane będą od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, w tym - jak wynika z treści wniosku - od osób fizycznych, podmiotów niebędących podatnikami VAT, podmiotów stosujących procedurę marży, spełniona będzie przesłanka umożliwiająca zastosowanie przy ich sprzedaży procedury szczególnej opodatkowania marży przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

W przypadku jednak, gdy towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabywane będą w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, stosowanie procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy dla dostawy tak nabytych towarów – wbrew stanowisku Spółki - będzie nieuprawnione.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Spółki w tym zakresie należało uznać je za nieprawidłowe.

4

Odnosząc się do kwestii nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych z krajów UE, w celu jego dalszego odsprzedania (dostawy) na terenie Polski stwierdzić należy, iż czynność ta nie została wymieniona w katalogu zdarzeń podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem przepisy ustawy nie będą do niej miały zastosowania.

Wskazać należy, iż pojęcia „nie podlega opodatkowaniu” oraz „zwolniony od podatku” nie są pojęciami tożsamymi i na gruncie podatku od towarów i usług wywołują odmienne skutki.

W przypadku nabycia złota inwestycyjnego od podmiotów gospodarczych z krajów UE, niezależnie, czy są oni czynnymi podatnikami VAT-UE, czy nie, w przypadku gdy są podatnikami podatku od wartości dodanej, wystąpi wewnątrzspólnotowe nabycie towaru w rozumieniu art. 9 ustawy, korzystające na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy ze zwolnienia od podatku.

Ze zwolnienia na podstawie tego przepisu korzystać będzie również dostawa złota inwestycyjnego, zakupionego wcześniej na terenie Polski, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w krajach UE niebędącym czynnymi podatnikami VAT-UE.

Z uwagi błędne stanowisko co zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności nabycia złota inwestycyjnego od osób fizycznych z krajów UE, oceniając stanowisko Spółki w tym zakresie całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

5

W zakresie możliwość zastosowania przez Spółkę procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabywanych na różnego rodzaju giełdach staroci, antyków, znaczków, monet, itp., w sytuacji gdy towary te zbywane będą przez podmioty, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy, spełniona będzie przesłanka umożliwiająca zastosowanie przy ich sprzedaży procedury szczególnej opodatkowania marży przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Tym samym stanowisko Spółki w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.