Przedłużenie terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedłużenie terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Teza
Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na podstawie art. 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które jako rozstrzygające o istocie sprawy, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 217 § 2 ordynacji podatkowej).

Zagadnienie prawne
Czy przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 21 ust. 6 zdanie 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poza 50 ze zm.), powinno być wyrażone przez urząd skarbowy w postaci udzielenia odpowiedzi zwykłym pismem, czy też w formie postanowienia lub decyzji administracyjnej wydanych (odpowiednio) na podstawie art. 216 § 1 lub art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.)?.

Fragment:

(...) kryłaby się czynność przedłużenia? Zdaniem składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie sposób zgodzić się z poglądem, że mogłaby ona przybrać postać zwykłej adnotacji urzędowej, dołączonej do będącej w posiadaniu organu podatkowego, dokumentacji rozliczeń. Ten punkt widzenia - choćby ze względu na istnienie regulacji prawnej dotyczącej czynności sprawdzających - nie wytrzymuje próby krytyki i musi być odrzucony. Skoro tak, należy stwierdzić, że przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na podstawie art. 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy o p.t.u. następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które jako rozstrzygające o istocie sprawy, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 217 § 2 ordynacji podatkowej). Mimo swego kwalifikowanego charakteru, postanowienie to jest - z racji celu, którym kieruje (...)