1435/DP1/423-1/05/JS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy momentu (daty) zaliczenia do przychodów przedawnionych zobowiązań.

1435/DP1/423-1/05/JS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. powstanie przychodu
  2. przedawnienie zobowiązania
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabyła od kontrahenta towary, za które należność nie została uregulowana. Przedsiębiorstwo kontrahenta zostało zlikwidowane. Z końcem roku 2004 mija okres dwóch lat od zaciągnięcia zobowiązań. Zdaniem jednostki w przedmiotowej sprawie termin przedawnienia wynosi dwa lata, w związku z czym zobowiązania te należy zaliczyć do przychodów roku 2004.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)do przychodów zalicza się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 118 ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Przepisem szczególnym wyłączającym stosowanie art. 118 Kodeksu cywilnego jest art. 554 tej ustawy stanowiący, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch.
Wobec powyższego tut. organ podatkowy potwierdza stanowisko Spółki.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.