PD/415-10/PIA/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych?

PD/415-10/PIA/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. księga przychodów i rozchodów
  2. pozarolnicza działalność gospodarcza
  3. przechowywanie akt
  4. przechowywanie dokumentów
  5. przedawnienie zobowiązania podatkowego
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Informacje podatkowe -> Księgi podatkowe
  2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta -> Przechowywanie dokumentów

Wnioskodawca – Spółka Cywilna – prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz prowadzi ewidencje VAT.

Wątpliwości wnioskodawcy budzi ustalenie momentu, od którego może dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej firmy.

Zdaniem wnioskodawcy można dokonać likwidacji dokumentacji w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych.

Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Natomiast w przypadku, gdy na podatniku ciążą obowiązki płatnika, wtedy zgodnie z art. 32 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, wygasają obowiązki ciążące: na podatniku – przechowywania prowadzonych ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem, a na płatniku – przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie uznał wyrażonewe wniosku stanowisko za prawidłowe. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Nadmienia się, iż interpretację wydano w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, tj. nie poddano badaniu czy – mając na uwadze przepisy zawarte w ww. ustawie Ordynacja podatkowa – nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.