Przedawnienie zobowiązania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedawnienie zobowiązania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Kiedy powstał przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu wykonania w 1998 r. dodatkowych usług budowlanych i czy zobowiązanie podatkowe z tego tytułu uległo przedawnieniu? Kiedy powstał obrót w podatku od towarów i usług, z tytułu wykonania w 1998 r. dodatkowych usług budowlanych i czy zobowiązanie podatkowe z tego tytułu uległo przedawnieniu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2009 r. (data wpływu 28.08.2009 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.08.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu. W przedmiotowym wniosku (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy momentu (daty) zaliczenia do przychodów przedawnionych zobowiązań.

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabyła od kontrahenta towary, za które należność nie została uregulowana. Przedsiębiorstwo kontrahenta zostało zlikwidowane. Z końcem roku 2004 mija okres dwóch lat od zaciągnięcia zobowiązań. Zdaniem jednostki w przedmiotowej sprawie termin przedawnienia wynosi dwa lata, w związku z czym zobowiązania te należy zaliczyć do przychodów roku 2004. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)do przychodów zalicza się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 118 ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Przepisem szczególnym wyłączającym stosowanie (...)