Prowizja biura maklerskiego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prowizja biura maklerskiego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrócona przez Biuro Maklerskie prowizja od dokonanej transakcji zakupu akcji winna być zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 08.05.2007r. ( data wpływu do Urzędu 29.05.2007r. ) uzupełnionego dnia 26.06.2007r., dnia 28.06.2007r. oraz dnia 20.08.2007r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako: prawidłowe w zakresie zwróconej prowizji od dokonanej transakcji zakupu akcji, której nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów U Z A S A D N I E N I E W dniu 14.05.2007r. ( data wpływu do Urzędu 29.05.2007r. ) zwrócili się się Państwo z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w (...)