US.I/423-22/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Przez jaki okres podatnik ma obowiazek przechowywać protokoły kontroli?

US.I/423-22/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. protokół kontroli podatkowej
  3. przechowywanie dokumentów
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Kontrola podatkowa -> Protokół kontroli

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.08.2004 r. odnośnie okresu przechowywania przez podatników protokołów kontroli podatkowej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) pozostałe dowody księgowe i dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Jednocześnie stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) - przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli.

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem tutejszego organu podatkowego zasadnym byłoby przechowywanie protokółów z kontroli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego protokół dotyczy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.