Protokół kontroli podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to protokół kontroli podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Przez jaki okres podatnik ma obowiazek przechowywać protokoły kontroli?

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.08.2004 r. odnośnie okresu przechowywania przez podatników protokołów kontroli podatkowej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) pozostałe dowody księgowe i dokumenty przechowuje się przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. Jednocześnie stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast zgodnie z (...)