Proporcjonalne ustalanie kosztów | Interpretacje podatkowe

Proporcjonalne ustalanie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to proporcjonalne ustalanie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych, wymienionych w pkt 1-6, wydatki wspólnot ponoszone na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obliczone jako procentowy udział przychodów opodatkowanych ogółem, w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów przypadających na przychody opodatkowane wspólnot mieszkaniowych. Z czego: Koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowią iloczyn stawki za zarządzanie i powierzchni użytkowej lokali. Przychody ogółem stanowią sumę przychodów opodatkowanych oraz przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tj. przychodów z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną + przychodów z tytułu naliczeń na fundusz remontowy + pozostałych przychodów uzyskanych z gospodarki tymi zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczone na cele mieszkaniowe.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 01 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie procentowego obliczania udziału przychodów i kosztów przy ustalaniu dochodu podlegającego i niepodlegającego opodatkowaniu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 01 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo, przyporządkowując wszystkie koszty (operacyjne, pozostałe operacyjne, finansowe), których nie jest w stanie bezpośrednio przypisać do działalności opodatkowanej lub zwolnionej na podstawie opisanej wyżej struktury przychodów?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 07 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: • proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe, • pomijania przez Spółdzielnię zdarzenia o charakterze incydentalnym tj. sprzedaży majątku trwałego – w tym gruntów, w celu prawidłowego wyliczenia struktury przychodów – jest (...)
2011
1
cze

Istota:
Jak prawidłowo ustalać koszty podatkowe w przypadku świadczenia usług ciągłych w zakresie dostaw energii cieplnej, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami i wywozu odpadów?
Fragment:
(...) ust. 1), dotyczące tych okresów, w tym także (na podstawie art. 15 ust. 4) koszty poniesione w okresach rozliczeniowych poprzedzających oraz odnoszące się do danego okresu, określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono. W przypadku, gdy zarachowanie kosztów odnoszących się do danego okresu rozliczeniowego nie było możliwe należy je potrącić w okresie (miesiącu), w którym zostały poniesione. Jeżeli chodzi o proporcjonalne ustalanie kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że wskazaną przez spółkę zasadę stosuje się w sytuacjach określonych w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany przepis stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.