Promy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to promy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi dozoru obszaru promu i urządzeń wraz z przynależnym obszarem i usługi telekomunikacyjne polegające na udostępnianiu telefonów stacjonarnych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r., który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. do tut. organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla usług dozoru obszaru promu i urządzeń wraz z przynależnym obszarem i usług telekomunikacyjnych z tytułu udostępniania telefonów stacjonarnych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 07.06.2005 r. przez podatnika o kserokopię Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego Przetargu Nieograniczonego na : "Usługi (...)