Promocja przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Promocja przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to promocja przedsiębiorczości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane dotacje z EFS stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej "pomocą". W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna, udzielona w ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą - wsparcie dla osób tworzących miniprzedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu 2 ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe oraz jednorazowa dotacja, zwolniona są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż maja na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. Zaznacza Pan, że prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza w branży gastronomicznej znajduje się w początkowej fazie, dlatego obciążenie dotacji podatkiem dochodowym (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przychody z tytułu otrzymanych dotacji są przychodem a poniesione wydatki kosztem uzyskania przychodów, oraz czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) iż pomoc została udzielona w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 30 poz. 200 ze zm.). Treść §1.1 ww. rozporządzenia, powołanego na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej "pomocą". Innymi słowy, finansowanie wydatków ponoszonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dokonywane jest na mocy ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ze (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.