Promocja przedsiębiorczości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to promocja przedsiębiorczości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy otrzymane dotacje z EFS stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej "pomocą". W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna, udzielona w ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą - wsparcie dla osób tworzących miniprzedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu 2 ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe oraz jednorazowa dotacja, zwolniona są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż maja na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. Zaznacza Pan, że prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza w branży gastronomicznej znajduje się w początkowej fazie, dlatego obciążenie dotacji podatkiem dochodowym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody z tytułu otrzymanych dotacji są przychodem a poniesione wydatki kosztem uzyskania przychodów, oraz czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) iż pomoc została udzielona w oparciu o zasadę de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 30 poz. 200 ze zm.). Treść §1.1 ww. rozporządzenia, powołanego na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej "pomocą". Innymi słowy, finansowanie wydatków ponoszonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dokonywane jest na mocy ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ze (...)