Prokuratura | Interpretacje podatkowe

Prokuratura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prokuratura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek odpowiadający wysokości środków pieniężnych przekazanych w związku z toczącą się sprawą karną na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z okolicznościami przedstawionymi w stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek odpowiadający wysokości środków pieniężnych przekazanych w związku z toczącą się sprawą karną na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym... Zdaniem Spółki, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397, ze zm., dalej: „ updop ”), środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury celem ich zabezpieczenia na poczet kar majątkowych lub środków karnych o charakterze majątkowym powinno się zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji skazania kontrahentów Spółki prawomocnym wyrokiem sądu karnego, środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym Prokuratury ulegną przepadkowi wraz z prowizją przeznaczoną dla Spółki należną za obsługę techniczną systemu SMS ..., natomiast w razie uniewinnienia powyższe środki zostaną wypłacone kontrahentom zgodnie z umowami. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy - konto sum depozytowych Prokuratury spełniają wszelkie przesłanki, aby zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. W doktrynie wyróżnia się cztery główne przesłanki kosztu uzyskania przychodów wynikające (...)
2014
3
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
Fragment:
(...) nich wynikających. Na podstawie przepisu art.30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Zgodnie z ust. 2 dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest: 1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 3) różnica między (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prokuratura
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.