ITPP3/4512-506/15/AT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych.
ITPP3/4512-506/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 4. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część I – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część II – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część III – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część IV – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część V – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji osiedli „...” i „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część I, II, III, IV, V, z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji osiedli „...” i „...” oraz prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w .....

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca (Spółdzielnia) korzysta z dofinansowania projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. W związku z tym, że Spółdzielnia oświadczyła, iż VAT jest kwalifikowany, ... Agencja ... ...., jako instytucja pośrednicząca w projekcie, zażądała dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na wszystkie realizowane projekty, stwierdzającej możliwość odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu od właściwej Izby Skarbowej, na podstawie art. 14-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Spółdzielnia wcześniej, czyli w trakcie rozpoczęcia realizowania projektów, występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej samej sprawie i uzyskała stosowne odpowiedzi, interpretacja jest niezbędna do końcowego rozliczenia projektów unijnych.

Spółdzielnia prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną VAT, dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego (między innymi najem lokali użytkowych, opłaty eksploatacyjne pobierane za czynności wykonywane na rzecz osób i członków spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali użytkowych i garaży) oraz sprzedaż zwolnioną od tego podatku, która takiego prawa nie daje (tj. opłaty eksploatacyjne pobierane za czynności wykonywane na rzecz osób i członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych itp.). W ramach umów o dofinansowanie projektów unijnych Spółdzielnia realizuje następujące typy projektów.

1.

W ramach projektu „Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlu „...” i „...”, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... - część I, Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: wymiana kaset domofonowych, wymiana dźwigów osobowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku, remonty klatek schodowych, docieplenia budynków, audyt zewnętrzny projektu, opracowanie dokumentacji projektowej dociepleń, opracowanie studium wykonalności.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac w znacznym stopniu służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Wnioskodawca nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast będzie można odliczyć VAT, dotyczący lokalu użytkowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu położonym w budynku mieszkalnym. Powierzchnia tego lokalu użytkowego wynosi ... m2, natomiast powierzchnia mieszkalna budynku wynosi ... m2. Wystąpi tutaj związek pomiędzy zakupami dotyczącymi tego budynku a czynnościami opodatkowanymi.

2.

W ramach projektu Rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...”, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w ... - część II, Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: wymiana kaset domofonowych, wymiana dźwigów osobowych, wymiana drzwi wejściowych do budynków, remonty klatek schodowych, docieplenia budynków, audyt zewnętrzny projektu, opracowanie dokumentacji projektowej dociepleń, opracowanie studium wykonalności.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

3.

W ramach projektu Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...”, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... - część III, Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykonaniem instalacji cieplnej wody użytkowej, opracowanie studium wykonalności, audyt zewnętrzny projektu, remont instalacji gazowych, remont dachów i kominów, wymiana rynien, montaż czujników ruchu przy wejściach do budynków, remont ścian zewnętrznych piwnic, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, remonty piwnic wraz z remontem instalacji elektrycznych.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

4.

W ramach projektu Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...”, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... - część IV, Spółdzielnia dokonana następującego zakresu prac: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji c. o., opracowanie studium wykonalności, audyt zewnętrzny projektu, remonty instalacji gazowych, remonty dachów i kominów, wymiana rynien, montaż czujników ruchu przy wejściach do budynków, wymiana dźwigów osobowych, remonty piwnic wraz z remontem instalacji elektrycznych.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

5.

W ramach projektu Rewitalizacja i humanizacja budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...”, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... - część V, Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: opracowanie studium wykonalności, audyt zewnętrzny projektu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji c. o., montaż czujników ruchu przy wejściach do budynków, wymiana dźwigów osobowych, remonty piwnic wraz z remontem instalacji elektrycznych.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

6.

W ramach projektu nowe usługi elektroniczne - poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ..., Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: opracowanie studium wykonalności, audyt zewnętrzny projektu, montaż dedykowanego systemu pomiaru, przesyłu i przetwarzania danych związanych z mediami, opracowanie strony internetowej i wprowadzenie e-usług (software), zakup sprzętu do obsługi e-usług (hardware).

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności mieszanej Spółdzielni związanej ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną od podatku (lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe) oraz nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, Spółdzielnia może odliczyć podatek stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT oraz nieodliczony VAT uznać jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

7.

W ramach projektu Rewitalizacja osiedli „...” i „...” w Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ..., Spółdzielnia dokona następującego zakresu prac: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie monitoringu wizyjnego, remont sieci oświetleniowych, remont chodników, wykonanie nowych parkingów i miejsc postojowych, remont parkingów i zatok postojowych, remont śmietników, przebudowa dróg dojazdowych do budynków, remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont nawierzchni dróg, rekultywacja terenów zielonych, montaż obiektów małej architektury, zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji terenów zielonych i osiedlowych, remont i wykonanie placów zabaw.

W związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto Spółdzielnia oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Pytaniom” numer: 1, 2, 3, 4, 5 i 7 Wnioskodawca nadaje następującą treść:

 1. Czy Spółdzielnia może odliczyć VAT naliczony od zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku...
 2. Czy Spółdzielnia może odliczyć VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, dotyczącą lokalu użytkowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu znajdującym się w budynku mieszkalnym...

Pytaniu” numer 6 Wnioskodawca nadaje następującą treść:

Czy Spółdzielnia może odliczyć VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną jak i zwolnioną od podatku (od działalności mieszanej)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86. ust. 1, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z powyższym podatnik w swojej działalności dążyć powinien do przypisania konkretnych wydatków i towarzyszących im kwot podatku naliczonego do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Przy jednoczesnej sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku, często będzie istniała kategoria zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży.

Zgodnie z art. 90 ust 2 ustawy VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik może zmniejszyć kwotę podatku należnego tylko o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie punktu 1, 2, 3, 4, 5 i 7: w związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Spółdzielni związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), Spółdzielnia nie może odliczyć VAT naliczonego, ponieważ zwolnienie nie daje podstaw do odliczenia. Nieodliczony VAT można uznać w całości jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

Natomiast odnośnie punktu 1, dotyczącego lokalu użytkowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu położonym w budynku mieszkalnym, Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że wykonany zakres prac będzie służył czynnościom opodatkowanym, Spółdzielnia może odliczyć VAT od dokonanych zakupów dotyczących lokalu użytkowego z własnościowym prawem do lokalu.

Natomiast odnośnie punktu 6 Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, że wyżej wymieniony zakres prac służyć będzie działalności mieszanej Spółdzielni związanej ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną od podatku (lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe) oraz nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, Spółdzielnia może odliczyć podatek stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT oraz nieodliczony podatek VAT uznać jako wydatek kwalifikowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest:
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część I,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część II,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część III,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część IV,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część V,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ...,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia kwot naliczonego podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją projektu, polegającego na rewitalizacji osiedli „...” i „...”.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. powołany przepis stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Katalog negatywnych przesłanek uniemożliwiających stosowne odliczenie zawiera przepis art. 88 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisem art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Zaznaczyć należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w orzeczeniu w sprawie Portugal Telecom SGPS SA (C-496/11 z dnia 26 września 2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te będą związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Podkreślić należy, że zamiar wykorzystywania określonych wydatków do działalności gospodarczej musi być obiektywny (np. C-280/10 pkt 37, C-263/11), a podejmowane przez Wnioskodawcę czynności opodatkowane muszą zachować charakter działalności gospodarczej, tj. zachować charakter ciągły (nie mogą to być czynności o charakterze sporadycznym) nakierowany na stałe czerpanie zysków. Jak zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2010 r. sygn. akt I FSK 572/10 „Orzecznictwo ETS wielokrotnie wskazywało, że wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny, pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (zob. orzeczenie w sprawie C-291/92 „podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku przypadającego do zapłaty kwoty podatku VAT należnego lub do zapłaty od danej rzeczy, pod warunkiem, iż jest ona wykorzystywana na potrzeby transakcji opodatkowanych”, podobnie w sprawie C-302/93 „jeżeli podatnik świadczy usługi na rzecz innego podatnika, który korzysta z nich do celów transakcji zwolnionej, temu ostatniemu nie przysługuje prawo do odliczenia zapłaconego VAT naliczonego” oraz w sprawie C-4/94 „w sytuacji, gdy podatnik świadczy usługi na rzecz innego podatnika, który wykorzystuje je w związku z transakcją zwolnioną, temu ostatniemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu tych usług, nawet jeśli docelowym efektem transakcji ma być przeprowadzenie transakcji opodatkowanej”).

Biorąc pod uwagę przedstawione stany faktyczne oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku:

 • realizacji projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część I – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych wyłacznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku. Natomiast Wnioskodawca uprawniony będzie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną (tu: w odniesieniu do wydatków związanych z lokalem użytkowym znajdującym się w budynku mieszkalnym o powierzchni ... m2), pod warunkiem, że nie występują przesłanki wskazane w dyspozycji art. 88 ustawy. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie;
 • realizacji projektu, polegającego na rewitalizacji i humanizacji budynków mieszkalnych na osiedlach „...” i „...” – część II-V – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych wyłacznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie;
 • realizacji projektu nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „...” w ... w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy. Dodatkowo należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z treści art. 88 ustawy. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie;
 • realizacji projektu, polegającego na rewitalizacji osiedli „...” i „...” skoro – jak wskazano we wniosku – wymieniony zakres prac służyć będzie działalności podstawowej Wnioskodawcy związanej wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku (wyłącznie budynki mieszkalne), to tym samym nie przysługuje prawo do odliczenia. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie.

Zastrzega się, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości przyporządkowania wymienionych wydatków do poszczególnych rodzajów działalności – opodatkowanej, bądź zwolnionej od podatku, a także przyporządkowania wymienionych wydatków do poszczególnych obszarów działalności Wnioskodawcy. Przedstawione we wniosku przyporządkowanie przyjęto jako element stanów faktycznych, natomiast ocena prawidłowości i zasadności przyjętego podziału wydatków może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie stanów faktycznych przedstawionych we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania, bądź braku przesłanek do zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.